”Luther ville skrive en ny, stor katekismus i dag”

Vi har brug for at genopdage Luthers glæde og nysgerrighed ved Bibelen, siger generalsekretær i Indre Mission Thomas Bjerg Mikkelsen

Fordi den lutherske kirke taler om retfærdiggørelse ved troen alene, har kirken ofte glemt, at der også følger et discipelskab med troen, mener generalsekretær i Indre Mission Thomas Bjerg Mikkelsen.
Fordi den lutherske kirke taler om retfærdiggørelse ved troen alene, har kirken ofte glemt, at der også følger et discipelskab med troen, mener generalsekretær i Indre Mission Thomas Bjerg Mikkelsen. Foto: Ben Haman Jensen.

Hvad vil det sige at være luthersk, og hvad kan vi lære af Luther i dag? Kristendom.dk har interviewet en række lutheranere - her generalsekretær i Indre Mission Thomas Bjerg Mikkelsen - om deres forhold til Luther.

Hvad betyder det for dig at være luthersk?
"Det betyder frihed, fordi Luther betoner, at det er troen alene, som frelser. Dermed er jeg også sat fri, fordi jeg lever under Guds nåde og ikke skal arbejde mig til frelse, men kan tage imod den som en gave. Den lutherske teologi centrerer sig om Kristi kors. Derfor havde Luther det heller ikke altid godt med, når nogen brugte betegnelsen luthersk om sig selv. Han var meget Kristus-centreret, og det er også det, den lutherske lære handler om."

Er der nogle af Luthers tanker, du har svært ved at forlige dig med?
"Ja, det han har skrevet om jøderne var en fejl. Men teologisk set kan jeg ikke umiddelbart pege på noget, hvor Luther tager afgørende fejl. Imidlertid er det klart, at når vi i den lutherske kirke taler om, at mennesker bliver retfærdiggjort ved troen alene, kan vi let komme til at drage den konklusion, at der ikke følger et forpligtende liv med troen. Men kristendommen handler jo også om discipelskab. Det ligger sådan set i den lutherske lære og tradition, men det har vi ofte en tendens til at overse eller glemme."

Hvad kan vi lære af Luther i dag?
"Hele den glæde og nysgerrighed, som Luther har i forhold til Bibelen, tror jeg, vi har brug for at genopdage. Vi kan lære af hele hans tillid til Bibelen og hans skriftsyn. Luther insisterer på, at Bibelen, selv om den er skrevet af mennesker og kan virke uforståelig, i sandhed er Guds ord."

"Han sammenligner skriften med den klare sol, der skinner ind i menneskers liv. Der kommer af og til skyer foran solen, men det betyder ikke, at solen ikke skinner lige klart et andet sted. På samme måde er det med skriften, som ofte kan virke dunkel og uforklarlig. Når vi oplever det, råder Luther os til ikke at tvivle på, at sandheden skinner klart på et sted, selv om vi i øjeblikket ikke kan se det."

Hvad ville Luther mene om folkekirken anno 2011?
"Hvis Luther stod op af sin grav, så ville han sikkert skrive en stor, ny katekismus og tage rundt og besøge landets præster og menigheder med den, så vi kan genopdage evangeliet og rigdommen ved at være evangelisk-lutherske. Han ville udfordre os til at tage livtag med de bibelske tekster og ikke være bange for at gå teologisk til værks og kritisere de mange nye tolkninger, som er i tiden."

"For Luther ville drømmen være en bibelvækkelse, som på en kraftfuld måde kunne bringe Kristus helt ind i vores hjerter og skabe en helt ny trospraksis. Luther siger netop, at en sand kristen er en, der ikke kun læser bøger, men virkelig har troen i sit hjerte."

Har du et yndlingscitat af Luther?
"Troen er en uafbrudt vedvarende seen hen til Kristus alene."

"Det står i hans kommentar til Galaterbrevet, og minder mig om, at kristendom dybest set ikke har så meget med en bestemt adfærd eller et bestemt sæt dogmer at gøre: Kristendom har med Kristus at gøre. Det minder mig også om, at det er en udfordring i tiden først og fremmest at tro på Kristus alene."