"Vi kan lære af Luthers ubetingede tillid til Gud"

Luther satte sit eget liv på spil og stolede fuldt ud på Gud. I dag handler det meget enkelt om, hvorvidt vi tager troen alvorligt eller ikke, siger teolog, forfatter og debattør Katrine Winkel Holm

"Luther ville synes, at folkekirken på en del punkter var på vej i opløsning. Jeg tror for eksempel, at han ville undre sig ret meget over, at man er ved at lave et vielsesritual for homoseksuelle og sige, at det var dog en mærkelig form for hjemmebrygget kætteri, vi har gang i der. Bagefter ville han nok bede om at få vist, hvor i skriften og bekendelsen, vi kan udlede det", siger teolog og samfundsdebatør Katrine Winkel Holm Foto: Malene Korsgaard Lauritsen.

Hvad vil det sige at være luthersk, og hvad kan vi lære af Luther i dag?Kristendom.dk har interviewet en række lutheranere - her teolog, forfatter og debattør Katrine Winkel Holm - om deres forhold til Luther.

Hvad betyder det for dig at være luthersk?
"Det giver mig først og fremmest en fantastisk frihed ved, at jeg kan hvile i troen på Kristus. Luther har betydet meget for mig, siden jeg begyndte at læse teologi, fordi jeg fandt ud af, at det er meget nemmere at læse ham selv end at læse om ham. Han er en meget levende skribent, som taler meget direkte og opbyggeligt til en, og ingen har som ham forkyndt det kristne menneskes frihed."

"Det vil sige, at den kristne på den ene side er den mest frie i verden, men på den anden side også er den mest ufrie af alle overhovedet. Det lyder som det rene sludder og vrøvl, men det er faktisk utrolig præcist. Vi er befriet fra vores synd og skyld, men med den frihed følger, at man skal tjene sin næste. Når det så går galt, så kan man heldigvis vende tilbage til evangeliets syndsforladelse. Ja, det er selve kernen i evangeliet."

Er der nogle af Luthers tanker, du har svært ved at forlige dig med?
"Han er selvfølgelig tidsbundet, og det han har sagt om jøderne, bryder jeg mig ikke om. Han troede for eksempel også på hekse. Men det er mindre ting, og rent teologisk synes jeg ikke, at jeg mangler noget hos ham."

Hvad kan vi lære af Luther i dag?
"Jeg mener, at vi kan lære af hans fromhed og gudsfrygt. Det største problem for folkekirken i dag er egentlig i virkeligheden mangel på tro og gudsfrygt. Luther var jo et usædvanligt modigt menneske, og det skyldes ikke mindst, at han havde en ubetinget tillid til Gud og til evangeliet."

"Han sætter alt, inklusiv sit eget liv, på spil. Så ud over at han er en god teolog, så er han er også en mand, som stolede fuldt ud på Gud. Lige præcis den del af Luther, synes jeg, at vi alle sammen kan lære noget af uanset om, vi er gode eller dårlige teologer. Det handler om noget meget enkelt, nemlig om vi tager troen alvorligt eller ikke."

Hvad ville Luther mene om folkekirken anno 2011?
"Jeg tror, at han ville synes, at den på en del punkter var på vej i opløsning. Jeg tror for eksempel, at han ville undre sig ret meget over, at man er ved at lave et vielsesritual for homoseksuelle og sige, at det var dog en mærkelig form for hjemmebrygget kætteri, vi har gang i der. Bagefter ville han nok bede om at få vist, hvor i skriften og bekendelsen, vi kan udlede det."

"Det er jo Luther, der har lavet udkastet til vores vielsesritual, og hans argument for det er, at ægteskabet har Guds ord for sig. Det vil sige, at ægteskabet er en skabelsesorden, som er en del af den måde Gud opretholder den faldne verden på. Ved at indstifte ægteskabet mellem mand og kvinde, så de kan i helt bogstavelig forstand kan opretholde verden ved at få børn. Men den tanke, der ligger bag forslaget til et velsignelses - eller vielsesritual af homoseksuelle er fuldstændig fremmed over for det. Derfor er det simpelthen et brud med Luthers tankegang at indføre det, og det ville han nok blive sur over."

Har du et yndlingscitat af Luther?
"Ja, det er det berømte citat, som han sagde på Rigsdagen i Worms:

'Hvis jeg ikke bliver besejret ved skriftens vidnesbyrd eller ved åbenbare fornuftargumenter, så forbliver jeg besejret ved de skriftsteder jeg har anført, og min samvittighed forbliver fanget i Guds ord. Jeg hverken kan eller vil tilbagekalde noget, for det er ikke tilrådeligt at handle mod sin samvittighed.'

"Det synes jeg, er fremragende sagt, fordi det han her taler om den bundne samvittigheds frihed. Det vil sige, at fordi han er bundet til Guds ord og står til ansvar over for ham, så er han fri af verden. Det viste han i høj grad selv, ved at han stod over for alle de mægtigste i datidens Europa og underskrev sin egen dødsdom. Noget, han turde gøre, fordi han var bundet til Guds ord og derfor var nødt til at handle, som han gjorde."

"Han var jo den, der brød en ny vej ved at gøre op med kirken som magthaver. På den måde åbnede Luther i Worms en udvikling, som førte til en frihed, som alle i dag er påvirket af uanset, hvilken tro man har. For eksempel spiller tankegangen om den bundne samvittigheds frihed en kolossal stor rolle i den europæiske ytringsfriheds historie, hvor det er simpelthen er friheden til ordet, der gør at vi må kæmpe for frihed."