Prædestinationslæren i dag

FRELSE: Det er i dag svært at finde en calvinist, der tilslutter sig den forfærdende tanke, at Gud på forhånd har udvalgt nogle til frelse, andre til fortabelse og evig smerte. Svar af Niels Henrik Gregersen