Apostlen Peter

Hvad lavede apostlen Peter efter Jesu død? Leif G. Christensen svarer

Peter led efter al sandsynlighed martyrdøden, skriver Leif G. Christensen.