Den hellige ilds Ceremoni og andre mirakler

Hvorfor distancerer den protestantiske kirke sig almindeligvis fra mirakler? Biskop Karsten Nissen svarer