Nordisk litteratur

Indholdsfortegnelse

1. Introduktion

1. 1. Nordisk Råds Litteraturpris

Nordisk Råds Litteraturpris er blevet uddelt siden 1962 og er en anerkendt pris, som hvert år gives til en nordisk forfatter.
Formålet med prisen er at øge interessen for nabolandenes litteratur og sprog samt for det nordiske kulturfællesskab.

De har fået Nordisk Råds Litteraturpris siden 2000:

2010 Sofi Oksanen, Finland
2009 Per Petterson, Norge
2008 Naja Marie Aidt, Danmark
2007 Sara Stridsberg, Sverige
2006 Göran Sonnevi, Sverige
2005 Sigurjón B. Sigurðsson, Island
2004 Kari Hotakainen, Finland
2003 Eva Ström, Sverige
2002 Lars Saabye Christensen, Norge
2001 Jan Kjærstad, Norge
2000 Henrik Nordbrandt, Danmark

2. Norge

Efter 1350 uddøde norsk som skriftsprog, og unionstiden frem til 1814 betegnes gerne som den dansk-norske fælleslitteraturs tid.

Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson afspejlede en ny digtergeneration, da de kom frem omkring 1850. De gjorde op med nationalromantikken og pegede i stedet hen imod realismen, som bidrog til at gøre norsk litteratur internationalt kendt.

Mellem 1850 og 1870 debuterede flere kvinder, fortrinsvis med prosabøger. En af de betydeligste var naturalisten Amalie Skram.

I 1890'erne udvikledes modernismen i Norge med Knut Hamsuns "Sult" og Sigbjørn Obstfelders digte.

Perioden fra 1905 og frem har fået betegnelsen nyrealismen. En ny generation af forfattere satte sociale og etiske spørgsmål på dagsordenen. En vigtig forfatter var Sigrid Undset, som modtog
Nobelprisen for hovedværket Kristin Lavransdatter (1920-22).

I 2000-tallet er der flere trends, som gør sig gældende. Familierelationer står centralt hos forfattere som Trude Marstein og Hanne Ørstavik.

Det selvbiografiske dyrkes af forfattere som Karl Ove Knausgård og Tomas Espedal.

En anden genre er "Al-alder litteratur", hvor grænsen mellem børne- og voksenlitteratur udviskes. Forfatterne er optaget af æstetiske projekter og det sproglige. Det ser man blandt andet hos forfattere som Jon Fosse og Erlend Loe.

2. 1. Forfattere

3. Sverige

Et af de første svenske værker var Gustav Vasas Bibel, som fuldendtes i 1541. Et tidligt højdepunkt blev Carl Michael Bellman med digtsamlingen "Fredmans Epistlar" (1790).

Romantikken falder i svensk litteratur parallelt med de internationale strømninger, men slår i 1830’erne om i en romantisk realisme (Carl Jonas Love Almqvist, Fredrika Bremer), der står som noget særligt svensk. Det moderne gennembrud indtraf ret sent i Sverige, men da August Strindberg i 1879 skrev den samfundskritiske roman "Röda rummet", kom naturalismen til landet.

Alligevel var det hjemstavnslitteraturen og nyromantikken, der især slog igennem med Selma Lagerlöf. Hjemstavnen spiller også en afgørende rolle for de mange selvlærte arbejderforfattere, som slog igennem i 1930’erne.

Sveriges neutralitetspolitik under både 1. og 2. Verdenskrig dannede i litteraturen i midten af 1900-tallet baggrund for en særpræget krisebevidsthed, mærkbar især i modernismens lyrik.

Både tidligere og i dag har naturen og bygdekulturen langt større plads i litteraturen sammenlignet med i Danmark.

Inden for krimigenren markerer Sverige sig i disse år som foregangsland. Camilla Läckberg, Liza Marklund, afdøde Stieg Larsson og forfatterparret Alexandra og Alexander Ahndoril, som skriver under pseudonymet Lars Kepler, er nogle af de krimiforfattere, som særligt hitter.

Nogle andre meget kendte romanforfattere er Kerstin Ekman, Daniel Sjölin, Sara Stridsberg og Per Olov Enquist.

3. 1. Forfattere

Hos Selma Lagerlöf mødes det gode og det onde

I år er det 150 år siden, at den svenske forfatter og Nobelprisvinder Selma Lagerlöf blev født...

4. Færøerne

Den færøske litteratur har en lang mundtlig tradition, som er bevaret den dag i dag. Af særlig betydning var folkevisen, som man sang under kædedansen.
med enkle trin. Den mest kendte vise er Sjúrðar kvæði, der handler om Sigurd Fafnersbane.

Den skrevne litteratur startede, da den færøske nationalbevægelse i dannedes i 1870'ernes studentermiljø.

Kendetegnende for den færøske litteratur er, at meget af den tager udgangspunkt i det nære miljø og det ofte barske liv på øerne.

I 1909 blev den første færøske roman til. Den hed Babelstornið og blev skrevet af højskolemanden Rasmus Rasmussen.

1900-tallet fik litteraturen på Færøerne en opblomstring med prosaisten og lyrikeren William Heinesen og hans fætter Jørgen- Frantz Jacobsen, der skrev den berømte roman ”Barbara”.

Blandt de nyere færøske forfattere kan nævnes Jóanes Nielsen, som er kendt for at skrive realistisk prosa og hverdagspoesi, mens lyrikeren Rói Patursson skriver filosofisk og modtog Nordisk Råds Litteraturpris i 1986.

4. 1. Forfattere

5. Island

Islandsk litteratur er først og fremmest kendt for eddakvadene og sagalitteraturen, især de såkaldte islændingesagaer eller slægtssagaer, hvis handling foregår i perioden 930-1030. Historierne overleveres mundtligt indtil 1100-1200-tallet, hvor Island som det første nordiske land får et egentligt skriftsprog.

Litteraturen står stadig stærkt i landet og er Islands vigtigste kulturarv.

Landets afsides beliggenhed, de barske naturforhold og den homogene befolkning afspejler sig i litteraturens fortællinger.

I begyndelsen af 1900-tallet skrev islandske forfattere ofte på dansk eller norsk. Internationalt kendte blev forfatterne Gunnar Gunnarsson (1889-1975) og børnebogsforfatteren Jón Sveinsson (Nonni); men den, der kom til at fylde mest, var Nobelpristageren Halldór Laxness (1902-1998).

I 1980’erne og 90’erne er digtningen bevidst om traditionen, og selvom den søger at skildre samtiden på stadig nye måder, holder forfatterne også fast i de folkelige, mundtlige former.

Af nyere forfattere kan nævnes Einar Már Guðmundsson, Sjón og Kristín Marja Baldursdóttir.

I dag udgives der langt flere bøger pr. 1000 indbyggere på islandsk end på noget andet nordisk sprog.

5. 1. Forfattere

6. Finland

Finlands nationallitteratur er både skrevet på svensk og finsk.

En af de store nationaldigtere var Runeberg, og selvom han skrev på svensk, henvendte hans litteratur sig til hele folket.

Den finsksprogede litteratur fik sin forsigtige begyndelse med reformatoren Mikael Agricola, som oversatte Det Nye Testamente.

Der blev for alvor sat skub i den finske litteratur efter 1809, hvor filosoffen Johan Vilhelm Snellman mente, at en nation kun skal have ét sprog, og at det skulle være det finske.

Den finske litteraturs første roman var Syv brødre (1870) af Aleksis Kivi.

I 1880'erne var det svenske og finske sprog ligestillet, og den svensksprogede del blev en minoritet.

Den finske forfatter Frans Eemil Sillanpää (1888-1964) modtog Nobelprisen i 1939. Synet på mennesket som et biologisk og instinktdrevet naturvæsen afspejlede sig i hans litteratur.

I dag er det forfattere som Kari Hotakainen, Sofi Oksanen og Susanna Alakoski, som dominerer på den litterære scene i Finland.

I 2004 vandt Kari Hotakainen Nordisk Råds Litteraturpris, og i 2010 var det Sofi Oksanen.

(Kilde: Gyldendals åbne encyklopædi)

6. 1. Forfattere

7. Danmark

Litteraturen i Middelalderen blev skrevet på dansk og latin. Det mest kendte værk er Danmarkshistorie af Saxo Grammaticus.

I Barokken i 1600-tallet talte digtningen til sanserne og følelserne. En af tidens dygtigste digtere var salmedigteren Thomas Kingo.

I romantikken i 1800-tallet er det følelserne, der er i centrum, og nogle af de store forfattere var H.C. Andersen, Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen Steensen Blicher og Søren Kierkegaard.

Under det moderne gennembrud i slutningen af 1800-tallet er det forfatterne J.P. Jacobsen, Henrik Pontoppidan, Herman Bang og Georg Brandes, der markerer sig.

I starten af 1900-tallet forsøger forfatterne at tale om folket. Det er forfattere som Jeppe Aakjær og Johannes V. Jensen, der dominerer.

De modernistiske forfattere fra 1920-1980 fortæller om det rodløse menneske i storbyen. Eksempler på vigtige danske forfattere i denne periode er Karen Blixen, Martin A. Hansen, Klaus Rifbjerg, Peter Seeberg, Inger Christensen og Søren Ulrik Thomsen.

Realismen kommer sideløbende med modernismen. Forfatterne skriver blandt andet om socialrealisme, kønsidentitet og magisk realisme. Blandt forfatterne kan nævnes Tage Skou-Hansen, Kirsten Thorup og Ib Michael.

Den nyeste danske litteratur går under benævnelsen ”postmodernisme,” som var særligt kendetegnende for 80’erne og 90’erne.
Forfatterne eksperimenterede med både form og indhold på en ny måde end tidligere. Det er forfattere som Svend Åge Madsen, Pia Juul, Peer Hultberg og [url=http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/279355:Kultur--I-kontakt-og-konflikt-med-andre-mennesker
]Naja Marie Aidt[/url], der er kendetegnende for denne periode.

7. 1. Forfattere

7. 2. Temaer

8. Det bedste på nettet

9. Læs mere

9. 1. Nordiske krimier

9. 2. Artikler

Poetisk fortæller og nøgtern foredragsholder

Dejligt gensyn med Selma Lagerlöfs fortællinger og taler i ny oversættelse med fremragende forord...

Finsk forfatter får nordisk litteraturpris

Finske Sofi Oksanen vinder Nordisk Råds Litteraturpris for sin skildring af Sovjets besættelse af...

Gæt, hvad Emil fra Lønneberg engang gjorde!

Eventyret om Emil fra Lønneberg begyndte med en historie, som Astrid Lindgren fortalte sit...

På fantasiens gåsevinger

KRONIK: Det er nu 100 år siden, at Nils Holgerssons forunderlige rejse gennem Sverige af Selma...

Når gnisterne springer fra den kristne grundfortælling

Moderne litteratur præges i stigende grad af kristendommens fortællinger, mener en gruppe...

Fra det hellige land til Sverige

Hvis man er til historiske film, er "Arn tempelridderen" ikke til at komme udenom...

Litteraturpris er i fare for at miste sin status

Indstillingen af Josephine Klougarts roman "Stigninger og fald" til Nordisk Råds...