Prøv avisen
Normal er noget, ingen er
Hvad vil det sige at være normal? Og er det noget, man behøver at være?
1. Introduktion

I et samfund under forandring kommer vi alle i klemme før eller siden, og vi presses ind i en ramme af normalitet.

Nogle af os får brug for selvudvikling for at finde frem til et nyere og bedre jeg. Andre har omvendt brug for at få lov til at være dem, de er. Og for de mindste i vores samfund, er det vigtigt at blive klædt ordentligt på til morgendagens udfordringer.

Heldigvis er løsningerne derude. Men de skal tilpasses det enkelte individ. For selvom det havde været belejligt, er normaltilstanden en svær størrelse at opnå.

Læs med her i temaet, og bliv klogere på det, du går og kæmper med. For problemer – de er helt normale. 

2. Selvudvikling eller -afvikling?

Verden udvikler sig hurtigere end vi begriber det. Men skal vi rykke med? Det mener tilhængere af selvudviklingsbølgen, mens modstandere kalder det en kulturrevolution, som undergraver samfundets fundament. Bliv klog på debatten i artikelsamlingen. 

Debat

Coaching-professor: Ståsteder findes i mødet med den anden

Udforsk det, der er værdifuldt for dig, og som kan tydeliggøres i dit samspil og dine samtaler med andre. Find de ståstede, Svend Brinkmann taler om, i mødet med det andet menneske, skriver professor i coachingpsykologi

Klassikere

Fri os fra selvoptagetheden: Jagten på selvet er skadelig

Først gik psykologiprofessor Svend Brinkmann imod strømmen og sagde nej til evig selvudvikling og selvrealisering. I dag er han langtfra den eneste, der er overbevist om, at jagten på selvet er skadelig og spærrer vores udsyn til medmennesket og fællesskabet. Læs eller genlæs de mange opgør med tidsånden her

Mit livs værk

Svend Brinkmann: Livet kan være noget møg

Da psykologen Svend Brinkmann læste Karl Ove Knausgårds ”Min kamp”, var det en befrielse fra illusionen om, at livet kan eller skal være perfekt

Svend Brinkmann: Et ordentligt menneske tænker på andre end sig selv

Svend Brinkmann er blevet kaldt ”Rasmus Modsat”, fordi han siger nej til tidens krav om evig udvikling - men årets modtager af DR's formidlingspris ser mere sig selv som en snusfornuftig mand, der bare siger det højt, som andre mangler sprog for

Klassiker

Svend Brinkmann: Det er tid til selvafvikling

Det er på tide at gøre op med selvudviklingskulturens krav om evig bevægelse og udvikling, siger professor i psykologi Svend Brinkmann. 16. september 2015 offentliggjorde DR, at Svend Brinkmann skal have formidlingsprisen Rosenkjærprisen for hans evne til at turde gå imod strømmen og være Rasmus-modsat. Læs eller genlæs interviewet

Danskerne søger mening med livet i bøger om lykke

Bøger om lykke og spiritualitet er populære blandt danskerne. De søger svar på meningen med livet i bøgerne, fordi de religiøse og politiske fortællinger taber terræn, mener forsker.

Børnepsykologer advarer mod brug af selvudvikling

Et af tidens mode- fænomener inden for selvudvikling, såkaldt mindfulness, har nu også slået rødder i børnenes verden. Tendensen vækker bekymring hos børnepsykologer, der opfordrer til eftertanke

Når far giver den som coach

MODERNE OPDRAGELSE: En familie er ikke en virksomhed, og en teenager er ikke et kæledyr. Forældre er naturlige autoriteter for deres børn, og det skal de ikke løbe fra

Fri os fra selvudviklingen

DET SELVUDVIKLENDE MENNESKE: Ifølge Hans Jørgen Lundager Jensen, professor i religionsvidenskab, står vi midt i en kulturrevolution som den, Kina blev udsat for i 1960'erne. I forandringens hellige navn er selvudvikling og selvkritik påbudt for alle. Selv indrømmer han, at han hører til de reaktionære og kontrarevolutionære kræfter

Kunsten at komme sig

RECOVERY Bag modeordet gemmer sig tanken om, at psykiske sygdomme kan overvindes -- og at man som psykisk syg selv kan give skæbnen et skub i den rigtige retning

3. Robusthed

”Et samfund, der skaber depression og angst”. Sådan lyder en analyse af Danmark anno 2017. Men hvordan imødekommer vi det? Et af svarene går på at opdrage vores børn til at blive robuste, så de kan klare mosten. Men er det nok – og hvordan gør man?

Børneopdragelse

Psykolog: Børn skal have robusthed til at stå imod konkurrencesamfundet

Konsekvenserne af curlingforældrenes frie opdragelse ses i disse år, hvor en stor del af børn- og ungegenerationerne er i dårlig trivsel og ikke har lært at håndtere modstand. Det mener børnepsykolog Per Schultz Jørgensen, der på mandag udgiver en ny bog om robuste børn

Interview

Opråb fra sociolog: Vi har udviklet et samfund, der skaber depression og angst

Du skal hele tiden præstere bedre, holde dig udviklingsparat og blive en bedre version af dig selv. Og hvis ikke det lykkes, er det din egen skyld. Sådan beskriver sociolog Anders Petersen det præstationssamfund, som han mener, er årsag til, at depression i dag er en folkesygdom

Interview

Rasmus Willig: Ikke mere brok - nutidens medarbejder skal være robust

I den nye bog ”Afvæbnet kritik” undersøger sociologen Rasmus Willig, hvordan moderne offentlige arbejdspladser reagerer på kritik. Sprogbrugen afslører, at det nye menneskeideal ikke er den, der forholder sig kritisk, men den, der er så hærdet, at han eller hun kan stå for presset

Debat

Dækker efterspørgslen efter robuste medarbejdere over svage chefer?

Robusthed er blevet det nye sort på arbejdsmarkedet. Men hvis robuste medarbejdere blot skal kompensere for, at chefen ikke har modet og viljen til at gøre noget ved eksempelvis arbejdsbetinget stress, er det ikke bare sort, men helt sort, skriver formanden for Krifa, Søren Fibiger Olesen

Robusthedskrav truer den kritiske tænkning

Siden Reformationen har samfundet været bygget på, at alle dogmer kunne anfægtes. Men ifølge forskere er der sket en radikal ændring. Konkurrencestatens krav er blevet som en religion hinsides kritik, og det nye menneskeideal er ikke den frit tænkende

Drømmer du også om at være mere robust?

Robusthed er kodeordet i en ny bølge af selvhjælpslitteratur. Sociologen Rasmus Willig ser det som en ophøjelse af et usundt dannelsesideal

Robust psyke og sort humor hjælper

På Mændenes Hjem er Rasmus Koberg Christiansen jævnligt vidne til, at mennesker, som befinder sig i en livstruende situation, ikke kan få akut hjælp

4. Relaterede temaer