Nyborg Slot er kastebold i en strid om verdensarv

Foreningen Kultur & Arv anklager Østfynske Museer og Nyborg Kommune for at skabe falske forhåbninger om, at Nyborg Slot kan komme på Unesco-liste

Falske forhåbninger. Det er anklagen fra Foreningen Kultur & Arv anklager mod Østfynske Museer og Nyborg Kommune. Det er forhåbninger om, at Nyborg Slot kan komme på Unescos liste over verdensarv, der er stridspunktet, og debatten indgår i en længere fejde om, hvorvidt et dyrt byggeprojekt beriger eller skænder det gamle slot.
Falske forhåbninger. Det er anklagen fra Foreningen Kultur & Arv anklager mod Østfynske Museer og Nyborg Kommune. Det er forhåbninger om, at Nyborg Slot kan komme på Unescos liste over verdensarv, der er stridspunktet, og debatten indgår i en længere fejde om, hvorvidt et dyrt byggeprojekt beriger eller skænder det gamle slot. Foto: Niels Ahlmann Olesen / Ritzau Scanpix.

Er det realistisk, at Nyborg Slot engang kan optræde på FN’s kultur- og uddannelsesorganisation Unescos liste over verdenskulturarv? Eller er det en drøm, som lokale kræfter har fremmanet i et forsøg på at brande byen og skabe opbakning til et omfattende restaurerings-, nybyggeri- og nyfortolkningsprojekt til mere end en kvart milliard kroner, som har været undervejs i otte år?

Det er spørgsmålet i et drabeligt slag om Nyborg Slot, der netop nu udkæmpes med presseerklæringer og aktindsigter som våben.

På den ene side står dels Østfyns Museer og Nyborg Kommune, som står bag byggeplanerne, dels Slots- og Kulturstyrelsen, som både ejer Nyborg Slot og er fredningsmyndighed.

På den anden side står foreningen Kultur & Arv, der er modstander af projektet og for nylig udsendte en pressemeddelelse, der slog fast, at ”Nyborg by og slot kommer ikke på Unescos verdensarvsliste”. Dette byggede på en vurdering fra den danske komité under bevaringsrådet Icomos, som rådgiver såvel Slots- og Kulturstyrelsen som Unesco om mulighed for optagelse på verdensarvslisten. Icomos vurderer ikke Nyborg Slot som så internationalt enestående, at det er kvalificeret til optagelse.

”Et af argumenterne for idéen om at brande Nyborg Slot ved at bygge oven på fredede fortidsminder har været, at man stillede offentligheden i udsigt, at Nyborg Slot kunne komme med på listen ved siden af pyramiderne og Taj Mahal, men der er ingen forudsætninger for, at det kan lade sig gøre,” siger Catharina Collet, næstformand i Kultur & Arv.

Imidlertid oplyser formanden for den danske Icomos-komité, Camilla Løntoft Nybye, at komitéen ikke træffer afgørelse i sagen, og at hun ikke kan kommentere den, fordi den indgår i en ”igangværende proces”.

Catharina Collet medgiver, at det i sidste instans er kulturministeren, som indstiller til Unescos såkaldte tentativliste, hvad man ønsker ophøjet til verdensarv. Men herefter spørger Unesco det konkrete lands Icomos-komité til råds, og der er ingen fortilfælde for, at et sted er kommet på listen i modstrid med rådet herfra, siger hun.

I Slots- og Kulturstyrelsen oplyser enhedschef Merete Lind Mikkelsen, at spørgsmålet om, hvorvidt Nyborg Slot skal indstilles til verdensarvslisten, fortsat er under behandling. Icomos’ udtalelser i sagen er ”til faktatjek”, og først efter sommerferien besluttes de videre skridt.

Ifølge Erland Porsmose, direktør for Østfyns Museer, skal ønsket om optagelse på verdensarvslisten ikke ses som en forudsætning for byggeprojektet.

”Der er tale om to helt parallelle forløb, men når Kultur & Arv tager spørgsmålet op nu, skyldes det, at klagefristen for den endelige disposition til byggeprojektet udløb den 19. juli, og foreningen forsøger at gribe til alt, hvad de har, for at bringe projektet i miskredit,” siger Erland Porsmose.

Efter klagefristens udløb er der nu tre uger, hvor disse klager er til behandling. Vælger Slots- og Kulturstyrelsen ikke at ændre på projektet, tager Kultur & Arv formentlig sagen til ankeinstansen Miljø- og Fødevareklagenævnet. Erland Porsmose tilføjer, at hvis Nyborg Slot indstilles til verdensarvslisten, og Unesco lader Icomos’ danske komité afgøre spørgsmålet, er intet afgjort endnu. For eksempel kunne medlemmerne af komitéen være erstattet af nogle helt andre, inden sagen kommer så langt.

”Icomos er et selvsupplerende arkitektråd, som ikke har nogen stor kulturhistorisk ekspertise,” siger Erland Porsmose, som udlægger konflikten som et sammenstød mellem to måder at forstå kulturarv på:

”Hvad er verdensarv? Er det bygninger på et pænt sted, eller er det en lokalitet, som giver mulighed for at gå rundt i fortællingen?”