Hvorfor tror flere mænd end kvinder, at de havner i helvede?

Mere end dobbelt så mange mænd som kvinder tror, at de havner i helvede, viser ny rundspørge. Mænd kommer oftere ud for situationer, hvor den gode handling må vige for den nødvendige, og så har de en mere firkantet opfattelse af Gud, lyder forklaringen

10 procent af de 1.770 adspurgte briter har svaret ja til, at de tror, de havner i helvede efter døden. Midaldrende mænd fra Skotland er mest pessimistiske om deres chancer for at komme i himlen.
10 procent af de 1.770 adspurgte briter har svaret ja til, at de tror, de havner i helvede efter døden. Midaldrende mænd fra Skotland er mest pessimistiske om deres chancer for at komme i himlen. Foto: Lukas Gojda

Hvis der eksisterede en himmel og et helvede, hvor ville du så havne?

Det spørgsmål har 1.770 briter svaret på i en rundspørge foretaget af YouGov, der handler om folks forhold til døden. Den viser, at 14 procent af de adspurgte mænd tror, de vil havne i helvede efter døden.

Det kun gælder for seks procent af kvinderne.

At mænd i højere grad udsættes for livsvilkår, handlinger og arbejde som udfordrer deres forståelse af, hvad der er egentlig er godt, kan være en af årsagerne. Det siger Steen Baagøe Nielsen, lektor på Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning ved Roskilde Universitet, som har forsket i køn og maskulinitet.

"Det er stadig langt oftest mænd, der varetager de instrumentelle opgaver med at holde orden og udøve samfundets legitime vold som eksempelvis at gå i krig. Det er oplagt, at en del mænd tilskriver sig selv synd og ondskab, selvom de bare parerer ordre og gør deres pligt."

De dominerende forestillinger om maskulinitet er stadig tæt knyttet til risikovillighed og til at påtage sig ”heltegerninger”, og derfor opdrages en del drenge også fortsat til at opretholde regler og gøre det ”nødvendige” - snarere end det omsorgsfulde, vurderer Steen Baagøe Nielsen.

Marianne Schleicher, lektor på Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet, forsker i kønsroller i en religiøs kontekst. Hun mener, at forskellen også hænger sammen med mænd og kvinders fortolkning af kristendommen, som størstedelen af de adspurgte bekender sig til.

”Mænd kan ofte have en mere firkantet gudsopfattelse, hvor Gud er mere striks. Blandt mænd hersker et retfærdighedsideal, hvor man belønnes for den gode gerning og dømmes for den onde. Kvinderne har i højere grad omfavnet kristendommens prædiken om tilgivelse og eftergivenhed, fordi det harmonerer med traditionelle kvinderoller,” siger hun.

Hun mener også, at mænd ofte kommer ud for situationer, hvor tilgivelse må vige til fordel for domfældelse.

”Mens kvinder traditionelt set har været hjemme for at tage sig af familien, hvor kærlighed har motiveret til tilgivelse, har mænd typisk arbejdet ude, og der har man ikke haft de samme følelser involveret, når man skulle vurdere, om noget burde tilgives eller straffes.”

Troen på helvede som et sted med evig lidelse og straf smitter ifølge en amerikansk undersøgelse markant af på en persons tilbøjelighed til at begå kriminalitet.

Ikke desto mindre er det mænd, som står bag størstedelen af den kriminalitet, som bliver begået i Danmark.