Prøv avisen

4 ud af 13 lukningstruede fag på universitet overlever

Nu er det besluttet, at kun fire af de 13 lukningstruede sprogfag overlever, herunder de to fag, som udløste det største ramaskrig: oldgræsk og eskimologi. Foto: Niels Ahlmann Olesen/Scanpix

Københavns Universitet har netop offentliggjort, hvilke sprogfag, der overlever sparerunde. Ni fag lukkes eller slås sammen med andre fag

Der lød et ramaskrig, da Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet tidligere på året offentliggjorde, at man overvejede at nedlægge 13 små sprogfag på grund af dårlig økonomi og for få studerende.

Nu er det besluttet, at kun fire af de 13 fag overlever, herunder de to fag, som udløste det største ramaskrig: oldgræsk og eskimologi.

”Det er med stor beklagelse og af bitter nødvendighed, at vi lukker en række kultur- og sprogfag. Jeg håber, at vi kan fastholde nogle af de faglige forskningsmiljøer, selv om vi lukker uddannelserne. Det er udsigten til en mærkbar beskæring af statens tilskud til uddannelserne, der tipper læsset. Men uddannelserne er også påvirket af et stort frafald, hvor de studerende har svært ved at leve op til kravene i fremdriftsreformen,” siger universitetets rektor, Ralf Hemmingsen, i en pressemeddelelse.

Uddannelserne i finsk, indologi, tibetologi og Sydøstasienstudier, som består af thai og indonesisk, ophører helt. Hebraisk og tyrkisk ophører som selvstændige uddannelser, men vil blive forsøgt lagt sammen med arabisk og persisk til et samlet uddannelse i Mellemøstenstudier. Tilsvarende er der planer om at indlemme Balkanstudier og polsk i russiskfaget under fagnavnet Østeuropastudier.

Ud over klassisk græsk og eskimologi bevares uddannelserne i indianske sprog og kulturer samt moderne Indien og Sydøstasienstudier. Disse fag bevares ikke, fordi de har bedre økonomi og flere studerende, men fordi universitetet enten har en særlig national forpligtelse eller unikt stærke faglige miljøer.

Som tidligere beskrevet her i avisen anses Københavns Universitets forskning i det klassiske græske demokrati for at være i verdensklasse. Og tilsvarende har eskimologi en enestående position i København blandt andet i kraft af rigsfællesskabet mellem Danmark og Grønland.

For alle 13 uddannelser har optaget af nye studerende været opgivet her i 2016, men der vil være nyt optag på de fire uddannelser næste år.