Pave Frans vaskede fødder på muslimske og kristne flygtninge

Skærtorsdag vaskede pave Frans fødder på kristne, muslimer og en enkelt hindu i et flygtningecenter uden for Rom. Her understregede han ønsket om broderskab mellem verdens religioner

 "Vi er forskellige, vi har forskellige kulturer og religioner, men vi er brødre og vi ønsker at lave i fred," sagde paven ifølge Washington Post efter at have hældt vand over 11 flygtninges fødder, gnedet og kysset dem.
"Vi er forskellige, vi har forskellige kulturer og religioner, men vi er brødre og vi ønsker at lave i fred," sagde paven ifølge Washington Post efter at have hældt vand over 11 flygtninges fødder, gnedet og kysset dem.

Skærtorsdag brugte pave Frans et af påskens vigtige ritualer til at sende et budskab til verden om fred og samhørighed.

I et flygtningecenter uden for Rom fik tolv flygtninge og en enkelt ansat denne skærtorsdag vasket og kysset deres fødder af ingen anden end paven selv. Det skriver flere internationale medier.

Som den katolske tradition foreskiver, indgik "fodtvætningen" som en del af liturgien i skærtorsdagsgudstjenesten. Men paven brugte denne gang ritualet til at udtrykke fællesskab mellem verdens religioner og kulturer på baggrund af tirsdagens terrorangreb i Bruxelles og den ophedede diskussion af flygtningesituationen i Europa.

"I dag, da jeg udfører den selvsamme handling, som Jesus gjorde ved at vaske fødder på jer tolv, så lad os vise broderskab og sige: "Vi er forskellige, vi har forskellige kulturer og religioner, men vi er brødre og vi ønsker at lave i fred," sagde paven ifølge Washington Post efter at have hældt vand over deres fødder, gnedet og kysset dem.

Både mænd og kvinder var blandt de katolikker fra Nigeria, muslimer fra Mali, Syrien og Pakistan, et par koptiske kristne og en enkelt hindu fra Indien, der ifølge Washington Post deltog i ritualet. Flere af deltagerne græd, mens paven udførte ritualet. Se det her:


Dagen før sin korsfæstelse vaskede Jesus fødderne på sine tolv disciple. Fodtvætningen er i dag et vigtigt ritual i den katolske kirkes liturgi skærtorsdag, og "fodvaskningen" har formentlig lagt navn til dagen, da "skær" er et gammelt ord for "ren". At vaske fødder blev anset for en slaves arbejde og er derfor en gestus, der viser ydmyghed.

Traditionelt er tolv katolske mænd blevet udvalgt til få deres fødder vasket, men ifølge Vatikanets nye normer kan ethvert Guds barn - altså også kvinder og mennesker med andre religiøse baggrunde - få vasket deres fødder skærtorsdag. 

Efter ritualet hilste paven ifølge Washington Post på hver af centerets mere end 800 beboere.