Prøv avisen

Teologi hårdest ramt af fyringer

Det Teologiske Fakultet skal ud i en decideret fyringsrunde, også blandt forskere og undervisere. Her er det et arkivfoto af en gruppe teologistuderende fra det Teologiske Fakultet, der protesterede imod en SU-reform i 2013. Foto: Cæciliie Philipa Vibe Pedersen

Åndsvidenskaberne teologi og humaniora mister relativt flest stillinger, når Københavns Universitet nedlægger mere end 500 stillinger. Det er forstemmende, siger dekan på Det Teologiske Fakultet

Mere end hver tiende stilling på Københavns Universitets Teologiske Fakultet skal nedlægges.

Og selvom en del af nedskæringerne kan findes ved ikke at besætte ledige stillinger samt ved frivillige fratrædelser, så undgår fakultetet ikke en decideret fyringsrunde, heller ikke blandt forskere og undervisere.

Det Humanistiske Fakultet er næsthårdest ramt af universitets-beskæringen på samlet 532 stillinger, og dermed er der lagt op til, at det i særlig grad er åndsvidenskaberne, som bliver ramt.

Baggrunden for, at ialt 209 ansatte ved Københavns Universitet afskediges og yderligere 323 stillinger nedlægges eller bliver afviklet ved frivillige fratrædelser, at regeringens besparelser på årets finanslov, som som koster universitetet 300 millioner kroner om året, og samtidig er de i de seneste år foretaget andre politiske - dimensioneringsreformen og fremdriftsreformen - som har skabt usikkerhed om yderligere 200 millioner kroner på universitetets årlige budget.

Ifølge Københavns Universitet er cirka hver fjerde af de nedlagte stillinger videnskabeligt personale, altså forskere og undervisere, mens resten er stillinger inden for service og administration. 

"Det er klart, at når der sker så store forandringer i statsfinanserne, kan det ikke undgå at få store og triste konsekvenser for universiteterne. Konsekvenserne for det, vi kan kalde åndsvidenskaberne, teologi og humaniora, er særligt store, og det kan man godt blive forstemt over," siger Kirsten Busch Nielsen, dekan ved Det Teologiske Fakultet.

Hun tilføjer, at fakultetet vil forsøge at løse sine opgaver så godt som muligt selv efter at reduktionen er gennemført:

"Men det bliver selvfølgelig ikke det samme." 

Målt i antal stillinger bliver de natur- og sundhedsvidenskabelige områder beskåret mest, men der er ingen udsigter til, at forskning eller uddannelse i fysik eller medicin ophører, og ligesom flere andre områder er både natur- og sundhedsvidenskab vokset gennem de seneste år.

Det Teologiske Fakultet er universitetets mindste med i alt 120 ansatte. Og ser man på, hvor stor en andel af den samlede medarbejderstab der reduceres, bliver teologi klart hårdest ramt med en nedlæggelse af 13,2 procent af stillingerne. Humaniora beskæres med 8,7 procent af stillingerne, mens andelene for naturvidenskab og sundhedsvidenskab kun er henholdsvis 7,6 og 6,6 procent.