Om Kristeligt Dagblad

Ingen anden avis i Danmark har gennem sin historie beskæftiget sig så indgående med livets store spørgsmål som netop Kristeligt Dagblad.

”Tro, etik og eksistens” står der på avisens forside med henvisning til tre væsentlige fokusområder for avisen. Redaktionen arbejder hver dag målrettet på at sætte aktuelle problemstillinger og debatter ind i en større sammenhæng gennem sober og troværdig journalistik.

Kristeligt Dagblad blev stiftet 1. oktober 1896 og har gennem årene udviklet sig fra at være en avis, der henvender sig relativt snævert til kirkeligt interesserede, til i dag at være en kultur- og eksistensavis med særligt fokus på etik, værdispørgsmål og kulturlivet. Litteraturen har en helt særlig plads i avisen og dækkes dagligt med anmeldelser og reportager. 

I de seneste 20 år har avisen fordoblet sit oplag i en trængt avisbranche. Den læses hver dag af godt 100.000 læsere og har en stor digital læserskare med 600.000 brugere om måneden. Dertil kommer eget forlag med samme fokus som dagbladet.

På Kristeligt Dagblad vil vi gerne lave en avis, der på en indsigtsfuld måde forsøger at gøre avisens læsere klogere på livet og samtidig giver perspektiv og overblik i den daglige nyhedsstrøm.

Ifølge Kristeligt Dagblads vedtægter skal avisen udgives ”på evangelisk-luthersk grund og med økumenisk åbenhed orientere om religiøse begivenheder i ind- og udland”. Avisen skal også være ”ledet og skrevet i en kristen ånd”, ligesom den skal virke for ”fastholdelse og udbygning af de kristne grundværdier på alle livets områder og modvirke eventuelle tendenser i samfundet, som søger at begrænse eller nedbryde disse værdier.”

Det er vigtigt at understrege avisens åbenhed og politiske og kirkelige uafhængighed, ikke mindst set i lyset af avisens historie. 

Kristeligt Dagblad blev stiftet 1. oktober 1896 af en række personer tilknyttet Indre Mission. Missionsfolkene mente, at hovedstadspressen, ikke mindst Politiken, havde udviklet en kristendomsfjendsk linje, hvorfor der skulle modvægt til den kultur- og åndskamp, der prægede perioden.

Måske derfor valgte avisens stiftere et citat fra Det Gamle Testamente som avisens slogan: ”Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Hærskarers Herre”. Disse ord har siden stiftelsen stået på avisens forside.

Med årene udviklede Kristeligt Dagblad sig til en langt bredere avis, uafhængig af kirkelige retninger og uden politisk tilhørsforhold. Avisen er siden blev siden læst og respekteret langt ud over den kirkelige verden.

Sådan er det fortsat: Kristeligt Dagblad er avisen til alle danskere om livets store spørgsmål.

Jeppe Duvå 
Ansv. chefredaktør 
Kristeligt Dagblad