Om Kristeligt Dagblad

I Kristeligt Dagblads vedtægter kan man læse, at ”formålet med Kristeligt Dagblad er at udgive et dagblad ledet og skrevet i en kristen ånd. Kristeligt Dagblad er og skal være uafhængig af politiske partier, kirkelige organisationer og bevægelser."

Ingen anden avis i Danmark har gennem sin historie beskæftiget sig så indgående med livets store spørgsmål som netop Kristeligt Dagblad. ”Tro, etik og eksistens” står der på avisens forside med henvisning til tre væsentlige fokusområder. Redaktionen arbejder hver dag målrettet på at sætte aktuelle problemstillinger og debatter ind i en større sammenhæng gennem sober og troværdig journalistik.

Kristeligt Dagblad har også en omfattende dækning af sociale forhold, udviklingslandene, kultur og historie, ligesom avisen give rigelig spalteplads til større interview og baggrundsartikler om almenmenneskelige problemstillinger. Vi vil gerne være den avis, der på en indsigtsfuld måde forsøger at gøre avisens læsere klogere på livet og samtidig giver perspektiv og overblik i den daglige nyhedsstrøm.

Ifølge Kristeligt Dagblads vedtægter skal avisen udgives ”på evangelisk-luthersk grund og med økumenisk åbenhed orientere om religiøse begivenheder i ind- og udland”.

Det er vigtigt at understrege avisens åbenhed og politiske og kirkelige uafhængighed, ikke mindst set i lyset af avisens historie. 

Kristeligt Dagblad blev stiftet 1. oktober 1896 af en række personer tilknyttet Indre Mission. Missionsfolkene mente, at hovedstadspressen, ikke mindst Politiken, havde udviklet en kristendomsfjendsk linje, hvorfor der skulle modvægt til den kultur- og åndskamp, der prægede perioden.

Måske derfor valgte avisens stiftere et citat fra Det Gamle Testamente som avisens slogan: ”Ikke ved magt, og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Hærskarers Herre”. Disse ord har siden stiftelsen stået på avisens forside.

Med årene udviklede Kristeligt Dagblad sig til en ”rigtig” avis, uafhængig af kirkelige retninger og uden politisk tilhørsforhold. Avisen blev siden læst og respekteret langt ud over en snæver kirkelig kreds.

Sådan er det fortsat: Kristeligt Dagblad er avisen til alle danskere om livets store spørgsmål.

Erik Bjerager 
Chefredaktør og adm. direktør
Kristeligt Dagblad