Prøv avisen
Ordet

Del evangeliet ydmygt og varsomt

”Hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke.”

Johannesevangeliet 4, 9

Jesu møde med den samaritanske kvinde ved brønden er et mønstereksempel på, hvordan man kan og bør dele evangeliet med et andet menneske. Jesus begynder ikke samtalen med at gøre kvinden opmærksom på, at han har noget, som hun ikke har. Han er hverken nedladende eller kritisk. Han kommer heller ikke og fortæller hende, at han er verdens herre og frelser.

Han indleder derimod samtalen på en helt anden måde. Han gør hende opmærksom på, at hun har noget, som han ikke har, og så beder han hende om hjælp. Han viser, at han er afhængig af hende, og at han er villig til at dele det, som er hendes og modtage vandet fra hendes spand.

Sådan nærmer Jesus sig mennesker – ikke ovenfra og ned – men nedefra og op.

Hele Jesu liv er én lang ydmygelse, hvor han gør sig lille og afhængig af andre mennesker: først som et lille barn, så som en tørstig mand, så som en tjener, der vasker sine disciples fødder, og til sidst som en korsfæstet forbryder.

Der findes et berømt citat af Søren Kierkegaard, som siger noget om nødvendigheden af at ydmyge sig: ”At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. Al sand hjælpen begynder med en ydmygelse; hjælperen må først ydmyge sig under den han vil hjælpe, og derved forstå, at det at hjælpe ikke er at herske, men det at tjene, at det at hjælpe ikke er at være den herskesygeste, men den tålmodigste.”

Så hvis vi brænder for at hjælpe andre til at forstå og høre evangeliet, så må vi træde varsomt og ydmygt frem. Sætte os ved brønden som Jesus, være tålmodige, bede om hjælp og tage imod, hvad den anden har at give os.

I det møde vil Gud skænke os sin ånd. I det møde tager Helligånden bolig. Han er den kilde, som gør, at vi ikke skal tørste, og vil bringe liv i dette møde og i denne samtale.

Steen Skovsgaard er tidligere biskop i Lolland-Falsters Stift.