Prøv avisen

Den største er den, der tjener

Søndagsordet

Første søndag i fasten

Luk. 22, 24-32

Hvem er størst? Skolelederen eller pedellen? Overlægen eller sygeplejersken? Direktøren eller receptionisten? Jo, der er forskel på høj og lav, og vi har helt styr på hierarkiet og ved, hvem der regnes for størst.

I kirken markerer vi også, hvem der er størst. Når for eksempel dåbsbørn føres ind i kirken, rejser alle mand af huse sig op for de mindste. Ja, om så Dronningen var til stede, ville selv hun rejse sig op for de mindste. For i Guds rige vender det nemlig på hovedet med, hvem der er mindst og størst.

De, der er så hjælpeløse, at de skal bæres op af kirkegulvet og ikke selv kan sige ja eller bare nikke, når de skal døbes, de regnes for de største. For Jesus har lært, at: Den ældste blandt jer skal være som den yngste. Og lederen som den, der tjener. For den, der er størst, det er nemlig den, der tjener.

Gennem tv-programmet Boss under cover (Chefen i forklædning) bliver det afsløret med al tydelighed, hvor dybt det ligger i os, at vi ser ned på dem, vi betragter som ringere end os selv. Når chefen bliver klædt ud som kuli og kommer til egen arbejdsplads, forklædt som den, der er nederst i hierarkiet, bliver personen gang på gang pinligt usselt behandlet.

Guds søn gik under cover. Han kom forklædt som tjener. Skærtorsdag aften, da Jesus havde fortalt sine disciple, at den største i hans rige er den, der tjener, demonstrerede han det i praksis ved at tage tjenertøj på og begynde at vaske disciplenes fødder. Det var den laveste slaves job og dermed noget af det mest ydmygende arbejde, man kunne påtage sig.

Også i dag findes der et sted, hvor Jesus Kristus vil tjene os. Det er ved nadverbordet. Han vasker ikke vore fødder, men han serverer det, som skal til for at skabe et fællesskab mellem sig selv og os. Han skænker os det liv, der rækker helt ind over dødens grænse.

Fra det bord sendes vi ud i verden for at tjene. Og vi kan jo meget passende begynde med at tjene de mindste i verden. For Jesus Kristus lever nemlig stadig under cover.

Han findes her og der og alle vegne i vores hverdag. Vi møder ham i forklædningen som den upopulære person på arbejdspladsen; som alkoholikeren, andre har opgivet at hjælpe; som den foragtede muslim; den irriterende klassekammerat eller den syge og fattige.

Vi møder ham hver dag forklædt som den ringeste og svageste. Og i hans rige er den største den, der tjener.