Hvorfor skulle Jesus dø?

”Kristus døde for vore synder.”

Paulus’ Første Brev til Korintherne 15, 3

Kirkeåret er ved at rinde ud, og snart går vi ind i adventstiden. Ved en sådan overgang fra et gammelt kirkeår til et nyt kan der være god grund til at se tilbage. For Jesus, hvis fødsel vi venter på at fejre i julen, døde langfredag. Men hvorfor skulle han i grunden dø?

Det er ét af de vanskeligste og mest omdiskuterede teologiske spørgsmål. For var det jødernes skyld? Var det romernes eller Pilatus’ skyld? Eller var det Guds eller Jesu egen skyld?

Jesus kunne jo have bedt Gud om at sende hjælp fra himlen. Det siger han selv (Matt. 26, 53): ”Tror du ikke, at jeg kan bede min fader om på stedet at give mig mere end tolv legioner engle til hjælp?”.

Men det gjorde han ikke. For det var åbenbart Guds vilje. Men det var samtidig menneskers vilje og ondskab, som fik ham dømt og korsfæstet. Langfredag mødes Guds vilje og menneskers vilje – det lodrette og det vandrette – og det blev til et kors.

Men hvorfor skulle Jesus dø? Hvad skulle det til for?

Der findes tre traditionelle svar:

1. Jesus gik ind i døden for at besejre døden for os. Som en bi, der mister sin brod ved at stikke, sådan mistede døden på en måde sin brod, da den stak Jesus. Den fik dødsstødet påskemorgen. Det kaldes den klassiske forsoningslære.

2. Jesus døde som betaling for al menneskelig skyld og synd. Den skyld, som har hobet sig op og stadig hober sig op i mennesker, den tager Jesus bort ved at betale den høje pris med sin død. Det kaldes for den objektive forsoningslære.

3. Jesus døde for at vise os, hvordan sand kærlighed giver sig selv eller ofrer sig for den elskede. Det kaldes den subjektive forsoningslære.

Hvem har så ret?

Jeg vil sige, at det har de alle. For alle kan finde bibelsk belæg for det, der siges. I stedet kan vi derfor opfatte de tre svar som en akkord. Der skal som bekendt tre toner til for at danne en akkord.

På samme måde kan de tre forskellige svar give en fyldigere forståelse af, hvorfor Jesus skulle dø.

Steen Skovsgaard er tidligere biskop i Lolland-Falsters Stift.