Prøv avisen

Gå påskevandring med fokus på det gode fællesskab

Påskeblomst, hvad vil du her? Gule påskeliljer pryder pilgrimspræstens udsigt over Mols Bjerge fra Fuglsø Vig. Foto: Privatfoto

Påskeferien er en veltrængt mulighed for at komme ud i forårsvejret. Læs pilgrimspræstens tanker om påske og fællesskab, inspireret af Bibelens fortælling om vandringen til Emmaus

Nordens største helligdom Nidaros Domkirke i Trondheim har igennem generationer været pilgrimskirke, hvortil mennesker har valfartet i deres søgen efter Gud. På højalteret, som er bygget over Olav den Helliges grav, er motivet netop de to disciples vandring til Emmaus, Bibelens pilgrimsberetning par excellence, der står i Lukasevangeliet kapitel 24, 13-35.

”Enhver pilgrimsvandring kan siges at være en påskevandring.” Så kort og klart formulerer Martin Lind det i bogen ”Salt, brød og vin – en pilgrimsteologi.” Fortællingen om de to venners vandring til Emmaus, hvor Jesus slår følge med dem, er blevet min yndlingshistorie. Kristus er vores medvandrer på livets vej, gennem fortvivlelse til håb, gennem død til liv.

På en pilgrimsvandring kan vi erfare, at Kristus slår følge og bliver vores rejseledsager. Ordet bliver kød og tager bolig i os; evangeliet får ben at gå på. Vandringen fremmer et ægte møde med én selv, med natur, medmennesker og Gud.

Derfor har jeg gennem de sidste 15 år arrangeret en Emmaus-vandring i Nationalpark Mols Bjerge. 2. påskedag mødes vi til andagt eller gudstjeneste i en af de smukke kirker og udfolder derefter dagens evangelium undervejs i både samtale og stilhed. Lærkernes påskesang ”vivit – vivit” (det er latin og betyder: Han lever – han lever, som min afdøde far pointerede i en prædiken) følger os overalt i naturen. Og ligesom kvinderne ved graven ledte efter Jesu døde legeme, leder vi efter påskeæg, som er gemt i bakkerne.

Sammen funderer vi, der vandrer, over spørgsmålene fra folkekirkens samtalekort om fællesskab:

  • Hvornår har du sidst oplevet at være en del af et meningsfuldt fællesskab?
  • Hvad gør et fællesskab meningsfuldt?
  • Hvornår er et fællesskab dårligt?
  • Hvad betyder fællesskaber for vores samfund?
  • Synes du, der er noget i kristendommen, som er vigtigt for et godt fællesskab?

Vandringen mellem Jerusalem og Emmaus kan beskrives som en pilgrimsvandring og netop derfor som en sammenfatning af menneskets liv. Emmausvandringen er en fortælling om relation og samhørighed.

To vandrere skildres som ”kompagnoner,” et ord, som kommer fra ordene på latin cum pane, der betyder ”med brød.” Kompagnoner eller venner er mennesker, som deler brød. Brødsbrydelsen binder dem sammen. I kristen tradition holder man aldrig nadver alene. Måltidet spejler en relation, et fællesskab. Og som optakt til vores nadver i det fri har jeg formuleret bønnen:

Gud, vi takker dig for naturens undere og længslen i vore hjerter.

Jesus Kristus, slå følge med os på vores vandring, berør os med dit ord, så vi genkender dig – og bliv hos os som vært og som gæst, når vi holder nadver.

Helligånd – pust liv i længslens glød, så vore hjerter bliver brændende og vi følger dig, som er Vejen, sandheden og livet.