PERSONDATAPOLITIK

Denne side beskriver Kristeligt Dagblads persondatapolitik.

FORMÅL MED POLITIKKEN

Kristeligt Dagblad behandler personoplysninger i en række situationer. Det sker blandt andet i forbindelse med abonnering på Kristeligt Dagblads produkter, ved besøg på Kristeligt Dagblads websider og i rekrutteringssammenhæng. Kristeligt Dagblad behandler også personoplysninger i den journalistiske virksomhed, herunder i forbindelse med udarbejdelse af artikler o.l.

Behandling af personoplysninger i journalistisk øjemed er dog i vidt omfang undtaget af de almindelige regler om persondatabeskyttelse og er i udgangspunktet ikke omfattet af nærværende persondatapolitik, se mere herom under afsnittet ”Kristeligt Dagblads journalistiske virksomhed”.

Kristeligt Dagblads persondatapolitik beskriver, hvordan Kristeligt Dagblad behandler dine personoplysninger i de forskellige situationer, og gælder for alle websider og mobilapplikationer, som linker til denne side, og som er udgivet af Kristeligt Dagblad. Det gælder bl.a. kristeligt-dagblad.dk, kristendom.dk, religion.dk, etik.dk, kirke.dk, foredragslisten.dk og pilgrimsvandring.dk.

KRISTELIGT DAGBLADS JOURNALISTISKE VIRKSOMHED

Kristeligt Dagblads websider og mobilapplikation er underlagt bestemmelserne i medieansvarsloven og er anmeldt Pressenævnet. Websiderne og mobilapplikationen er endvidere anmeldt Datatilsynet som redaktionelle informationsdatabaser og er tillige anmeldt Datatilsynet og Pressenævnet som offentligt tilgængelige informationsdatabaser, reguleret af lov om massemediers informationsdatabaser. Behandling af personoplysninger i hhv. redaktionelle og offentlige informationsdatabaser er i hovedsag undtaget fra databeskyttelsesforordningens (GDPR) og databeskyttelseslovens bestemmelser. Det indebærer blandt andet, at de rettigheder, der nævnes under afsnittet ”Dine rettigheder” ikke gælder. Du kan læse mere om, hvordan Kristeligt Dagblad behandler oplysninger i den journalistiske virksomhed i Kristeligt Dagblads etiske retningslinjer.

DATAANSVARLIG

Dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger hos Kristeligt Dagblad er:

Aktieselskabet Kristeligt Dagblad
CVR-nr.: 17725114
Vimmelskaftet 47, 2.
DK-1161 København K

Kontaktoplysninger

Du kan kontakte Kristeligt Dagblad vedrørende behandling af personoplysninger på persondata@k.dk.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER I KRISTELIGT DAGBLADS KOMMERCIELLE VIRKSOMHED

Herunder kan læse mere om, hvordan Kristeligt Dagblad behandler dine personoplysninger i de specifikke situationer:

Abonnementsadministration og kundeservice

Besøgende på Kristeligt Dagblads websider og mobilapplikation

Forlag

Leverandør- og samarbejdsadministration

Markedsføring

Rekruttering

Webshop – Kristeligt Dagblads læserklub


DINE RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED KRISTELIGT DAGBLADS KOMMERCIELLE VIRKSOMHED

Under de gældende regler for beskyttelse af persondata har den enkelte bruger rettigheder, der gælder for de data, Kristeligt Dagblad behandler. Disse rettigheder kan dog blive begrænset, f.eks. hvis Kristeligt Dagblad har lovkrav til at opbevare oplysningerne.

Kontakt persondata@k.dk, hvis du har spørgsmål om eller ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder.

Ret til at trække samtykke tilbage

Bemærk, at dette afsnit ikke gælder Kristeligt Dagblads journalistiske virksomhed.

Hvis Kristeligt Dagblad behandler dine personoplysninger baseret på samtykke, har du ret til at på ethvert tidspunkt tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelsen berører dog ikke lovligheden af den behandling, Kristeligt Dagblad har foretaget forud for tilbagekaldelse.

Vedrører dit samtykke modtagelse af elektronisk markedsføring kan du altid framelde dig markedsføringen ved at klikke på ”afmeld” i bunden af udsendt markedsføringsmail.

Ret til indsigt

Bemærk, at dette afsnit ikke gælder Kristeligt Dagblads journalistiske virksomhed.

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, Kristeligt Dagblad behandler om dig, herunder, hvordan Kristeligt Dagblad behandler dem.  

Ret til berigtigelse

Bemærk, at dette afsnit ikke gælder Kristeligt Dagblads journalistiske virksomhed.

Du har ret til at få forkerte eller ufuldstændige personoplysninger om dig rettet.

Ret til sletning

Bemærk, at dette afsnit ikke gælder Kristeligt Dagblads journalistiske virksomhed.

Du har i visse tilfælde ret til at få slettet de personoplysninger, Kristeligt Dagblad behandler om dig. Bemærk, at Kristeligt Dagblad kan være underlagt lovkrav om at bevare oplysningerne i en vis periode, og kan derfor kan en anmodning om sletning ikke altid imødekommes.

Ret til begrænsning af behandling

Bemærk, at dette afsnit ikke gælder Kristeligt Dagblads journalistiske virksomhed.

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
 

Ret til indsigelse

Bemærk, at dette afsnit ikke gælder Kristeligt Dagblads journalistiske virksomhed.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Kristeligt Dagblads lovlige behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til at gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i lov om massemediers informationsdatabaser.
 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Bemærk, at dette afsnit ikke gælder Kristeligt Dagblads journalistiske virksomhed.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig.
 

KLAGE

Hvis du ønsker at klage over Kristeligt Dagblads behandling af dine personoplysninger, bedes du sende en e-mail med detaljerne i din klage til persondata@k.dk. Vi vil behandle klagen og vende tilbage hurtigst muligt.

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33193200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Er der tale om en klage over behandlingen af oplysninger i henhold til lov om massemediers informationsdatabaser skal klagen indgives til Pressenævnet. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Pressenævnet henvises til Pressenævnets hjemmeside www.pressenævnet.dk.
 

Opdateret oktober 2021.