FORLAG

Formål
Kristeligt Dagblads formål med behandlingen er at administrere forlagsvirksomhed og varetage udgivelse af bøger.

Registrerede (hvis personoplysninger behandles)
Forfattere, oversættere, kunder, leverandører, samt medarbejdere hos leverandører og kunder.

Kategorier af personoplysninger
Almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse. For leverandører og kunder behandles endvidere købshistorik, betalingshistorik, leveringshistorik og adressehistorik. For medarbejdere hos leverandører og kunder behandles navn, titel, telefonnummer og e-mailadresse.

Behandlingsgrundlag
Behandling af personoplysninger er nødvendig af hensyn til opfyldelse af aftalen med hhv. forfatteren, oversætteren, leverandøren eller kunden, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger på den registreredes anmodning forud for indgåelse af aftalen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Behandlingen er endvidere nødvendig for at Kristeligt Dagblad kan overholde retlige forpligtelser, der påhviler Kristeligt Dagblad, herunder krav i bogføringsloven, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Dertil er behandlingen nødvendig for at Kristeligt Dagblad kan forfølge den legitime interesse i at varetage forholdet med den registrerede og opfylde aftalen med den registrerede, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Kilde
Forfatteren, oversætteren, kunden eller leverandøren, samt offentligt tilgængelige oplysninger.

Tidsrum for behandling
Oplysningerne slettes 5 regnskabsår efter at aftaleforholdet er ophørt, medmindre særlige forhold betinger en kortere eller længere opbevaringsperiode.

Kategorier af modtagere
Kristeligt Dagblad videregiver identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse og telefonnummer, til distributionsselskaber, der varetager levering (f.eks. PostNord og DAO), når kunden har købt et fysisk produkt. Efter aftale med Kristeligt Dagblad skal distributionsselskaberne slette personoplysningerne efter fuldført levering.

Kristeligt Dagblad benytter herudover eksterne leverandører, herunder IT-leverandører, der kan få overladt personoplysninger i forbindelse med deres bistand til Kristeligt Dagblad. Kristeligt dagblad indgår databehandleraftaler med eksterne leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af Kristeligt Dagblad for at sikre den nødvendige sikkerhed.