LEVERANDØR- OG SAMARBEJDSADMINISTRATION

Formål
Kristeligt Dagblads formål med behandlingen er at varetage administration af Kristeligt Dagblads leverandør- og samarbejdsforhold med eksterne virksomheder og organisationer.

Registrerede (hvis personoplysninger behandles)
Leverandøren eller samarbejdspartneren, herunder medarbejdere hos disse.   

Kategorier af personoplysninger
Almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og betalingshistorik. Vi behandler navn, titel, e-mailadresse og telefonnummer på medarbejderne hos leverandøren og samarbejdspartnerne.

Behandlingsgrundlag
Behandling af personoplysninger er nødvendig af hensyn til opfyldelse af aftalen med leverandøren eller samarbejdspartneren eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger på leverandøren eller samarbejdspartnerens anmodning forud for indgåelse af aftalen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Behandlingen er endvidere nødvendig for at Kristeligt Dagblad kan overholde retlige forpligtelser, der påhviler Kristeligt Dagblad, herunder krav i bogføringsloven, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Dertil er behandlingen nødvendig for at Kristeligt Dagblad kan forfølge den legitime interesse i at varetage leverandør- og samarbejdsforhold og opfylde aftalen med leverandøren eller samarbejdspartneren, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Kilde
Leverandøren eller samarbejdspartneren, samt medarbejdere hos disse.

Tidsrum for behandling
Oplysningerne slettes 5 regnskabsår efter at aftaleforholdet er ophørt, medmindre særlige forhold betinger en kortere eller længere opbevaringsperiode.

Kategorier af modtagere
Kristeligt Dagblad videregiver alene personoplysningerne til virksomhedens revisor, for at revisor kan udføre revision.

Kristeligt Dagblad benytter herudover eksterne leverandører, herunder IT-leverandører, der kan få overladt personoplysninger i forbindelse med deres bistand til Kristeligt Dagblad. Kristeligt dagblad indgår databehandleraftaler med eksterne leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af Kristeligt Dagblad for at sikre den nødvendige sikkerhed.