MARKEDSFØRING

Formål
Kristeligt Dagblads formål med behandlingen er at foretage markedsføringsmæssige aktiviteter, herunder udsendelse af tilbud på Kristeligt Dagblads produkter, nyhedsbreve m.v.  

Registrerede (hvis personoplysninger behandles)
Kunder og interessenter. 

Kategorier af personoplysninger
Almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, købshistorik, adfærdshistorik, kontakthistorik, mailåbningshistorik og udsendelseshistorik.

Behandlingsgrundlag
For de tilfælde, at vi har været i kontakt med en registreret er det vores vurdering, at vi har en legitim interesse i at behandle vedkommendes personoplysninger med henblik fastholdelse af relationen samt markedsføre Kristeligt Dagblads produkter telefonisk, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med elektronisk markedsføring sker på grundlag af den registreredes samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Behandling af personoplysninger, der vil indgå som en del af Kristeligt Dagblads markedsføring sker ligeledes på grundlag af den registreredes samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Kilde
Den registrerede.

Tidsrum for behandling
Oplysninger om interessenter (ikke kunder) slettes 1 kalenderår efter den registreredes seneste aktivitet eller når den registrerede trækker sit samtykke tilbage.

Oplysninger om eksisterende kunder slettes 5 regnskabsår efter at aftaleforholdet er ophørt eller når den registrerede trækker sit samtykke tilbage.

Kategorier af modtagere
Kristeligt Dagblad videregiver identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse og telefonnummer, til distributionsselskaber, der varetager levering (f.eks. PostNord og DAO), når personlig markedsføring udsendes fysisk. Efter aftale med Kristeligt Dagblad skal distributionsselskaberne slette personoplysningerne efter fuldført levering.

Kristeligt Dagblad benytter eksterne leverandører, herunder IT-leverandører, der kan få overladt personoplysninger i forbindelse med deres bistand til Kristeligt Dagblad. Kristeligt dagblad indgår databehandleraftaler med eksterne leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af Kristeligt Dagblad for at sikre den nødvendige sikkerhed.