REKRUTTERING

Formål
Kristeligt Dagblads formål med behandlingen er at i rekrutteringsøjemed behandle og vurdere en ansøger i forhold til en aktuel eller fremtidig stilling hos Kristeligt Dagblad.

Registrerede (hvis personoplysninger behandles)
Ansøgeren

Kategorier af personoplysninger
Almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, uddannelsesmæssig baggrund, erhvervserfaring og øvrige personoplysninger, ansøgeren afgiver samt eventuelle referencer.

I visse tilfælde vil vi behandle særlige kategorier af personoplysninger, herunder om sygdomme, der vil have stor betydning for ansøgerens mulighed for at udføre den pågældende stilling og dermed er aktuel i rekrutteringsproceduren.

Behandlingsgrundlag
Behandlingen af almindelige personoplysninger er nødvendig for, at Kristeligt Dagblad kan forfølge legitime interesser i at kunne rekruttere en ansøger til en stilling hos Kristeligt dagblad, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Vi behandler personoplysninger, der indhentes via reference, hvis ansøgeren har givet sit samtykke hertil, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Endvidere behandler vi personoplysninger, som tydeligvis er offentliggjort af ansøgeren selv, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e og artikel 6, stk. 1, litra f. Kristeligt Dagblad forfølger sin legitime interesse i at kunne rekruttere ansøgere til stillinger hos Kristeligt Dagblad.

Behandling af særlige kategorier af personoplysninger for at overholde Kristeligt Dagblads arbejdsretlige forpligtelser og specifikke rettigheder, herunder lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet § 2, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 9, stk. 2, litra b og databeskyttelseslovens § 12, stk. 1.

Kilde
Den registrerede (ansøgeren) og evt. referencer, hvis ansøgeren har givet samtykke hertil, samt offentligt tilgængelige oplysninger.

Tidsrum for behandling
Oplysninger om en ansat, der ikke tilbydes en stilling slettes efter 6 måneder, regnet fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har modtaget afslag på sin ansøgning.

Oplysninger om ansøgere, der tilbydes en stilling hos Kristeligt Dagblad overgår til personaleadministrationen og ansøgerens personalemappe, og opbevares i overensstemmelse med Kristeligt Dagblads interne retningslinjer.

Kategorier af modtagere
Oplysningerne videregives ikke til tredjeparter.

Kristeligt Dagblad benytter eksterne leverandører, herunder IT-leverandører, der kan få overladt personoplysninger i forbindelse med deres bistand til Kristeligt Dagblad. Kristeligt dagblad indgår databehandleraftaler med eksterne leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af Kristeligt Dagblad for at sikre den nødvendige sikkerhed.