WEBSHOP – KRISTELIGT DAGBLADS LÆSERKLUB

Formål
Kristeligt Dagblads formål med behandlingen er at varetage administration af kundeforholdet med kunder i Kristeligt Dagblads webshop, herunder behandle bestillinger og betalingstransaktioner, foretage leverancer, returneringer, refunderinger m.v.

Registrerede (hvis personoplysninger behandles)
Kunden

Kategorier af personoplysninger
Almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, købshistorik, betalingshistorik, leveringshistorik og adressehistorik.

Behandlingsgrundlag
Behandling af personoplysninger er nødvendig af hensyn til opfyldelse af aftalen med kunden eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger på kundens anmodning forud for indgåelse af aftalen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Behandlingen er endvidere nødvendig for at Kristeligt Dagblad kan overholde retlige forpligtelser, der påhviler Kristeligt Dagblad, herunder krav i bogføringsloven, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Dertil er behandlingen nødvendig for at Kristeligt Dagblad kan forfølge den legitime interesse i at varetage kundeforholdet og opfylde aftalen med kunden, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Kilde
Kunden samt offentligt tilgængelige oplysninger.

Tidsrum for behandling
Oplysningerne slettes 5 regnskabsår efter at kundeforholdet er ophørt, medmindre særlige forhold betinger en kortere eller længere opbevaringsperiode.

Kategorier af modtagere
Kristeligt Dagblad videregiver alene identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse og telefonnummer, til distributionsselskaber, der varetager levering (f.eks. PostNord og DAO), når kunden har købt et fysisk produkt. Efter aftale med Kristeligt Dagblad skal distributionsselskaberne slette personoplysningerne efter fuldført levering.

Kristeligt Dagblad benytter herudover eksterne leverandører, herunder IT-leverandører, der kan få overladt personoplysninger i forbindelse med deres bistand til Kristeligt Dagblad. Kristeligt dagblad indgår databehandleraftaler med eksterne leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af Kristeligt Dagblad for at sikre den nødvendige sikkerhed.