Vi har samlet de bedste pinseartikler til læserne

Velkommen til en digital avis samt en lydavis om pinsen med masser af godt stof fra Kristeligt Dagblad. Alle abonnenter har adgang til at læse og høre artiklerne

”Ånden er over os,” siges det med en talemåde om at være særligt inspireret, og ånden er i bogstaveligste forstand over os alle, når vi fejrer pinse.

Ifølge Bibelen blev Helligånden sendt ned til os mennesker på Jorden 50 dage efter påskedag. Men Guds ånd har altid været her. Den, der svævede over urdybet og de kaosfyldte vande på skabelsens morgen. Guds ånd var skaberkraften. Det var med den, at Gud blæste livsånde i det første menneske, og det går som en understrøm igennem hele Bibelen, at det er Guds ånd, der skaber liv og holder alt i live. Guds ånd er den skabende og opretholdende kraft.

Derfor synges der så stærke og jublende ord om Helligånden i de mange danske pinsesalmer.

Helligånden er ikke bare lysets ånd, åndernes ånd, kærlighedens ånd og sandhedens ånd. Den er også talsmandens, trøstermandens, opmuntrerens og sjælesørgerens ånd.

I dag udgiver Kristeligt Dagblad denne avis om pinsen. Avisen udkommer kun digitalt, og det er alene avisens abonnenter, der har adgang til den. Kristeligt Dagblad udkommer ikke som papiravis på helligdage, og derfor har vi valgt at give vore abonnenter denne ekstra pinsegave. Et hastigt voksende antal af avisens abonnenter læser nu både avisen på papir og digitalt eller alene digitalt, og derfor håber vi, at særavisen om pinsen vil glæde mange.

Vi har her samlet nogle af de bedste artikler om pinsen og pinsens temaer, som er blevet bragt i avisen i de seneste år.

Her i pinseavisen kan læserne blive klogere på pinsen, og her kommer nogle eksempler på, hvad du kan læse eller høre i pinseavisen:

En række præster forklarer, hvad og hvem Helligånden er, ligesom en større baggrundsartikel indkredser pinsens ånd, som N.F.S. Grundtvig og Søren Kierkegaard i øvrigt havde forskellige syn på, hvilket en tredje artikel belyser.

Læserne kan også møde Maja Lisa Engelhardt, en af landets mest benyttede kirkekunstnere. For hende har troen aldrig været et tag-selv-bord, og hun er overbevist om, at tro ikke alene skal forstås.

”Det er ikke min hjerne, der bestemmer,” siger hun, ”det er med hjertet, jeg tror.”

Vor tid bliver ofte beskyldt for åndsforladthed og for at dyrke materialismen og kroppen. Men er det nu også rigtigt? Det undersøger vi også nærmere.

God læselyst og glædelig pinse!