Prøv avisen
LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at dele artiklen

Glemt adgangskode? Klik her.

Folketingets partier: Her er vores vigtigste mål det kommende år

Christiansborg bliver beskyttet af kampesten Foto: Jeppe Bjørn Vejlø Denmark

Folketingets partier giver her hver deres bud på hvilket mål, der er det vigtigste i det kommende folketingsår

Venstre: Lav finanslov med os

Ellen Trane Nørby, politisk ordfører:

Vi håber, at regeringen vil lave en finanslovsaftale med Venstre, for vi er klar til at forbedre skabelsen af arbejdspladser. Vi skal have folk ud at arbejde her og nu og ikke først i 2015, for selvom vi ser enkelte tegn på positive forandringer i økonomien, er der stadig et enormt stort behov for at skabe jobs.

Hvis regeringen laver en aftale med os, vil vi lempe skatter og afgifter for fem millioner kroner, så det bedre kan betale sig at arbejde. Det er fuldstændig uholdbart, at 14.000 personer i lavtlønsgruppen lige nu får mere ud af at være på overførselsindkomst end at gå på arbejde. Vi skal desuden have prestigen tilbage til erhvervsuddannelserne, for vi har behov for håndværkerne og behov for, at de læser videre. De dygtigste ingeniører på de største projekter er dem, som også kan et håndværk.

Socialdemokraterne: Der kommer en plan for arbejdsløsheden

Magnus Heunicke, politisk ordfører:

Arbejdspladser er det vigtigste for os, og vi skal nu efter to års regeringsførelse til at udnytte situationen efter at have betalt de regninger, der lå til os fra Lars Løkke (V). Vi har lavet reformer, og vi tager nu skridt fremad ved at styrke uddannelserne på erhvervsskolerne, som i dag ikke er gode nok. Det kan vi ikke være bekendt, hverken over for de unge eller over for samfundet.

Vi kommer også til at tage fat på arbejdsløsheden, men den konkrete plan, har I til gode at se. Målet er at styrke uddannelsesindsatsen over for de ledige, for vi kan simpelthen se, at hvis ikke vi gør noget, får vi flere og flere ufaglærte arbejdsløse. De ufaglærte skal gøres faglærte og have et arbejde, og ja, der er jobs nok, for vi kan konstatere et stemningsskifte i dansk økonomi.

Dansk Folkeparti: Giv os et EU-forbehold

Peter Skaarup, gruppeformand:

Vores største mål er at beskytte vores velfærdssamfund mod den udbytning, vi ser i øjeblikket, og som gør, at udlændinge kan modtage dansk SU og kontanthjælp under meget favorable forhold. Vores velfærdssamfund er veludviklet gennem årene ved, at når man får udbytte af det, har man normalt betalt skat ind til det, men når der som nu kommer udlændinge hertil i en kort periode og modtager offentlige ydelser, bryder systemet sammen.

EU-systemet er skurken i det her spil, og derfor skal vi introducere et nyt EU-forbehold på området. England og Tyskland har nøjagtig samme indstilling til den her velfærdsturisme, og vi skal finde støtte til et forbehold hos Venstre, De Konservative og Liberal Alliance og også meget gerne hos regeringen, som dog har en vis berøringsangst over for de her emner i EU-regi.

De Radikale: Stærkere erhvervsuddannelser

Sofie Carsten Nielsen, gruppeformand:

Det er vigtigt at få folk i arbejde, men det allervigtigste er, at folk får troen på fremtiden tilbage. Det arbejder vi i regeringen for at understøtte, og helt konkret dette efterår sker det med reformen af erhvervsuddannelserne. Vi skal have flere dygtige faglærte, som skal drive det Produktionsdanmark, der skal levere væksten og jobbene.

Det skal være attraktivt at tage en erhvervsuddannelse, og jeg erkender, at vi ikke har været skarpe nok til at tale erhvervsuddannelserne op. Både håndens og hovedets arbejde er vigtigt, og det har ikke været tydeligt nok i længere tid. Vi skal have gang i væksten uden at vende tilbage til 2000ernes bobleøkonomi for en sund økonomi er midlet til at nå målet om større lighed og målet om at kunne flytte sig fra den situation, man er i.

Socialistisk Folkeparti: Vi skal skubbe Danmark ud af krisen

Jonas Dahl, politisk ordfører:

Vores overordnede mål er at skabe arbejdspladser og at få skubbet Danmark ud af krisen. Det er vi allerede i gang med med finanslovsforhandlingerne, hvor vi forsøger at fremrykke ting for at sætte gang i beskæftigelsen. For eksempel arbejdet med Femern-broen og de nye supersygehuse. Det er afgørende infrastrukturprojekter til at skabe job, når vi skal have fat på de mange, der står uden for arbejdsmarkedet.

For SF venter også en spændende dagsorden, når vi skal forhandle om effektiviseringen af jernbanenettet. Den nye jernbane i Danmark kan give et kæmpe løft i de kommende generationer, og effektiviseringen er SF-politik på flere punkter: På den grønne side går vi over til en mere energirigtig transportform, og som et rødt projekt sikrer vi, at flere danskere får adgang til en billigere kollektiv trafikform.

Enhedslisten: Mere lighed og velfærd

Johanne Schmidt-Nielsen, politisk ordfører:

Vi vil arbejde ud fra tre hovedoverskrifter, for verden er nu engang så kompliceret, at den ikke altid kan formuleres i én overskrift. Vores første indsats handler om jobskabelse både i det private og i det offentlige for vi skal huske på, at vi har mistet 30.000 stillinger i den borgernære velfærd. Det betyder færre besøg til de ældre fra hjemmehjælperen og færre voksne til børnene i institutionerne, og det har betydet, at arbejdsløsheden har bidt sig fast.

For det andet vil vi arbejde for velfærd og lighed, for regeringen har svigtet valgløftet om velfærd frem for skattelettelser. Al erfaring viser, at samfund med stor lighed også er samfund med en høj grad af tryghed og frihed. Endelig skal vi have turbo på den grønne omstilling, for det er der også arbejdspladser i.

Liberal Alliance: Fælles plan for Vækstdanmark

Anders Samuelsen, partiformand:

Vi skal have en mindre offentlig sektor og lavere skat. Jeg tvivler desværre på, at vi kan få alle partier til at sætte sig ned sammen for at få Danmark til at blive en vækstnation, men lige nu sker der bare ingenting økonomisk. Boligmarkedet er sandet til, der startes ikke nye virksomheder, og arbejdsløsheden falder ikke. Det giver os politikere et forklaringsproblem.

Derfor opfordrer vi til, at statsministeren indkalder partierne til en handlingsplan for Danmark som vækstnation. Danmark kan godt være med, hvis vi lægger misundelsen på hylden, og ja, vi får også de svage med, for det er netop de svageste, som mister deres jobs. Den høje danske skat gør, at jobbene forsvinder ud af landet, og samtidig har vi 150.000 udenlandske arbejdere til jobs, som danskerne ikke vil have, fordi man får for lidt ud af at gå på arbejde.

De Konservative: Arbejde skal kunne betale sig

Brian Mikkelsen, gruppeformand:

Hele temaet for vores efterår er vækst og skabelse af arbejdspladser. Vi skal sænke selskabsskatten, og vi skal sørge for, at der er mindst 2000 kroners forskel på at være i beskæftigelse og på at være på overførselsindkomst. Lige nu er der for lille forskel på at have et lavtlønsjob og at være på offentlig forsørgelse, og derfor har vi mange østeuropæere i danske jobs. Det er barokt, at vi har for mange arbejdsløse danskere, men også danske jobs, som ikke kan besættes af danskere.

Det ændrer vi ved at genindføre starthjælpen og et egentligt kontanthjælpsloft og ved at sørge for et højere beskæftigelsesfradrag for folk, der arbejder. Lad os nu se, om regeringen ikke vil være med til at genindføre de ting, som de har afskaffet, for de er løbet fra alle deres andre valgløfter.