Det mener partierne om abortgrænsen

Bør den nuværende abortgrænse sættes op eller ned? Læs her, hvad de politiske partier i Danmark mener om abortgrænsen

Hvad mener de politiske partier i Danmark om abortgrænsen?
Hvad mener de politiske partier i Danmark om abortgrænsen?

Et flertal af verdens kvinder lever i dag i et land, hvor abort er mulig i nogen eller fuld udstrækning. Alligevel tøver forskere på området med at erklære den fri abort for en sikker vinder af århundreders kamp om kvindens ret til egenhændigt at beslutte, om en graviditet skal afbrydes eller gennemføres. Udviklingen er på mange måder flertydig; nogle lande liberaliserer, mens andre strammer deres lovgivning omkring abort. I snart et halvt århundrede har der været fri abort i Danmark. I dag er den nuværende grænse for "fri abort" på 12 uger. Men hvad mener de politiske partier om den grænse?

I Kristeligt Dagblads store værdiundersøgelse har vi spurgt partierne, hvad de mener om abortgrænsen. Læs partiernes svar herunder.

"Den nuværende grænse for 'fri abort' på 12 uger bør sættes op, så den kan ligge på et senere tidspunkt i graviditeten"

Enhedslisten: Helt uenig
Uddybning: Vi støtter, at man frit kan få foretaget abort frem til 12. uge, hvor de fleste har fået taget stilling til, om de ønsker en graviditet eller ej. I særlige tilfælde, enten på grund af misdannelser, der påvirker barnets muligheder eller hvis særlige sociale hensyn taler for det, er der i dag mulighed for at søge dispensation og få abort senere. Med de nuværende dispensationsmuligheder, mener vi ikke, der er behov for at ændre grænserne.

SF: Uenig

Socialdemokratiet: Hverken eller

Radikale Venstre: Helt uenig

Venstre: Helt uenig

Konservative: Delvist uenig

Kristendemokraterne: Helt uenig

Liberal Alliance: Delvist uenig

Partiet Klaus Riskær Pedersen: Helt uenig

Dansk Folkeparti: Helt uenig

Nye Borgerlige: Delvist uenig

Partiet Stram Kurs er endnu ikke vendt tilbage på Kristeligt Dagblads henvendelser.

"Den nuværende grænse for 'fri abort' på 12 uger bør sættes ned, så aborten bliver fri i en kortere periode end i dag."

Enhedslisten: Helt uenig
Uddybning: Retten til abort er en fundamental menneskerettighed, der handler om kvinders ret til at bestemme over egen krop. Der går et stykke tid, fra man finder ud af, at man er gravid og har taget stilling til, om man faktisk ønsker en uplanlagt graviditet. En 12 ugers grænse giver mulighed for, at kvinden eller parret når at tage stilling til graviditeten, og at beslutningen om at afbryde graviditeten træffes på et ordentligt grundlag. Abort er generelt ikke en ønskelig handling. I Enhedslisten arbejder vi for at så mange graviditeter som muligt er ønskede. Derfor ønsker vi også en stærkere indsats både gennem bedre seksualoplysning og kendskab til præventionsformer og ved at prævention gøres billigere og bedre tilgængeligt for begge køn.

SF: Helt uenig

Socialdemokratiet: Hverken eller

Radikale Venstre: Helt uenig

Venstre: Helt uenig

Konservative: Delvist uenig

Kristendemokraterne: Delvist enig

Liberal Alliance: Delvist uenig

Partiet Klaus Riskær Pedersen: Helt uenig

Dansk Folkeparti: Helt uenig

Nye Borgerlige: Helt uenig

Partiet Stram Kurs er endnu ikke vendt tilbage på Kristeligt Dagblads henvendelser.

Læs mere om abort i vores tema om emnet her.