Det mener partierne om aktiv dødshjælp

Skal aktiv dødshjælp i Danmark legaliseres? Læs her, hvordan de forskellige partier ser på det etiske dilemma

3729337
Bør aktiv dødshjælp indføres i Danmark?
Bør aktiv dødshjælp indføres i Danmark? 3729337

Et menneske finder det måske ikke værdigt at leve længere, hvis en uhelbredelig sygdom rammer. Men i Danmark er det ulovligt at yde aktiv dødshjælp. Emnet er heftigt diskuteret, og flere er både for og imod.

Kristeligt Dagblad har som et led i avisens store værdiundersøgelse bedt de forskellige partier om at forholde sig til udsagnet:

"Aktiv dødshjælp skal legaliseres i Danmark."

Læs partiernes svar herunder.

Enhedslisten: Helt uenig
Uddybning: Vi kan ikke tillade, at nogen bestemmer over andres liv eller død, hverken direkte eller indirekte. Og det vil blive tilfældet, hvis udefrakommende skal vurdere om en person opfylder de rette kriterier for aktiv dødshjælp. Men det står selvfølgelig ikke i modsætning til, at der ikke skal gives livsforlængende behandling, når det er udsigtsløst at fortsætte. Og mennesker skal selvfølgelig også have ret til smertelindrende behandling, selvom det måtte fremskynde dødstidspunktet.

Alternativet: Helt enig

SF: Uenig

Socialdemokratiet: Delvist enig
Uddybning: "Der er mange dilemmaer forbundet med aktiv dødshjælp. Derfor har vi i første omgang været med i en politisk aftale, der ændrer rammen for, hvornår lægen kan give smertestillende og beroligende midler, som kan medføre fremskyndelse af dødstidspunktet."

Radikale Venstre: Hverken eller

Venstre: Helt uenig

Konservative: Helt enig

Kristendemokraterne: Helt uenig

Liberal Alliance: Hverken eller

Partiet Klaus Riskær Pedersen: Delvist enig

Dansk Folkeparti: Helt uenig

Nye Borgerlige: Delvist enig

Partiet Stram Kurs er endnu ikke vendt tilbage på Kristeligt Dagblads henvendelser.

Læs mere om aktiv dødshjælp i vores store tema om emnet her.