Politisk opbakning til hjælpeorganisationers nødråb

En række socialordførere opfordrer social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) til at lave en nødpakke til danske hjælpeorganisationer. I Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Korshær byder man hjælpen velkommen, da man har brug for den

Nødhjælpsorganisationer taber mange penge på lukkede genbrugsbutikker og manglende indsamlinger. Arkivfoto.
Nødhjælpsorganisationer taber mange penge på lukkede genbrugsbutikker og manglende indsamlinger. Arkivfoto. Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix.

Regeringen har i coronakrisen haft travlt med at uddele økonomiske hjælpepakker, hvor samfundets nedlukning har lagt et enormt pres på virksomheder, foreninger og erhvervsliv.

Men man har glemt samfundets store civilinstitutioner, der også lider under coronakrisen. Sådan lyder det fra socialordførere fra Radikale Venstre, Venstre og Konservative, der opfordrer social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) til at oprette en nødpakke målrettet landets hjælpeorganisationer.

Til Ritzau foreslog Radikale Venstres socialordfører Rasmus Helveg, at der sættes mindst 100 millioner kroner af til en akut hjælpepakke til organisationerne.

”Vi vil have, at organisationerne skal kunne gøre deres bedste under coronakrisen, og derfor skal der være et sted, hvor de kan få refunderet deres corona-relaterede udgifter,” lød det.

Den politiske vilje til at give hjælpeorganisationerne en håndsrækning hilser man meget velkommen i Røde Kors. Coronakrisen har allerede haft store økonomiske konsekvenser for organisationen, fortæller generalsekretær Anders Ladekarl.

”Vi ser ind i et realistisk underskud på 45 millioner kroner i 2020. Det skyldes et tab af normale indtægtskilder som vores genbrugsbutikker, der er lukkede, og aflyste førstehjælpskurser. Samtidig har vi igangsat nogle initiativer under coronakrisen, som vi egentligt ikke har penge til, men fandt nødvendige,” siger han.

Anders Ladekarl fortæller videre, at han også forventer, at Røde Kors’ landsindsamling til efteråret vil indbringe mindre end budgetteret.

”De private midler, vi mister, kommer til at gå direkte fra hjælpearbejdet. Det er jo vores overskud fra genbrugsbutikkerne, der betaler børnenes sommerlejre og den slags. Det er alle vores traditionelle aktiviteter, der må nedprioriteres, hvis hullet bliver så stort,” forklarer Anders Ladekarl.

I en anden af landets hjælpeorganisationer ser man med ængstelse på de konsekvenser, der allerede nu mærkes af indtægtstabet. Det fortæller generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Birgitte Qvist-Sørensen.

Det er konkrete projekter, vi skulle have lavet for de penge. Blandt andet projekter i Afrika, der skal hjælpe folk med bedre at kunne stå imod klimaforandringerne. Det projekt bliver ikke til noget, da pengene ikke er der,” siger hun.

Hos Folkekirkens Nødhjælp skyldes en stor del af tabet lukkede genbrugsbutikker, hvor organisationen mister en million kroner om ugen. Samtidigt måtte man aflyse sin landsindsamling kort op til krisen, hvilket førte til, at man havde 2,4 millioner i udgifter oveni de indtægter, man gik glip af. Derfor er hun også meget begejstret for en eventuel nødpakke, der forhåbentligt kan dække noget af hullet.

”Jeg er rigtigt glad for det politiske forslag, der er kommet. I de hjælpepakker, der indtil videre er givet, har vi ikke været berettiget til hjælp. Her snakker de om, at forslaget skal indeholde kompensation for udgifter og for husleje, hvilket vil gøre en enorm forskel for os,” siger Birgitte Qvist-Sørensen.

Hun kan ikke svare på, om de foreslåede 100 millioner vil være nok, da hun ved, at der er mange organisationer som hendes, der lider store tab. Heller ikke Anders Ladekarl og Røde Kors vil sætte beløb på, hvor meget han håber, at en målrettet nødpakke vil kunne tilføre.

”Enhver håndsrækning er velkommen, men det er lidt svært at sætte beløb på. Det må jo lidt afgøres af, hvor meget man ønsker, at civilsamfundet skal reagere i fremtiden,” mener han.

I Kirkens Korshær stemmer chef Helle Christiansen i. Hun fortæller, at de har oplevet et endnu større behov for deres sociale arbejde de seneste uger.

”Der er jo utroligt stor værdi i, at organisationer som vores allerede er der i sådan nogle situationer. Hvis samfundet vil have, at civilsamfundet også i fremtiden skal yde en stor indsats, så har vi brug for, at de holder hånden under os,” siger hun.

I Kirkens Korshær har man først og fremmest brug for at få lukket det hul, der er opstået ved at have haft 240 genbrugsbutikker lukket i tre uger. Det er overskuddet fra genbrugsbutikkerne, der finansierer det sociale arbejde, blandt andet varmestuer for hjemløse. Og tabet af indtægt kan mærkes.

”Jeg håber, at en nødpakke vil tage højde for den måde, vi er organiserede på. Den må gerne kigge isoleret på det genbrugsarbejde, der er drevet af frivillige, og som generer en masse penge til hjælp i vores samfund,” siger Helle Christiansen.