Prioritering af stof

Kristeligt Dagblad er den avis, der skriver mest om tro, etik og eksistens. Vi bærer – som den eneste avis i Danmark - en klar holdning i vores navn og har derfor også helt specielle udvælgelseskriterier, prioriteringer og vinkler til vore stofområder. Dem kan du læse mere om her

Indland
Vi lægger vægt på sundhedsstoffet, uddannelsesområdet og de sociale spørgsmål med særligt fokus på de etiske og eksistentielle aspekter. Vi skriver endvidere om de etniske minoriteters rolle i det danske samfund, herunder religions- og kulturmødet.

Send ideer inden for området til indland@k.dk

Udland
Vi følger alle væsentlige begivenheder i verden, men de steder, hvor religion støder ind i politik og samfundsliv eller er med til at bestemme et lands eller et folks skæbne, sætter vi særlig fokus på det. Uanset om religionen hedder hinduisme, islam, jødedom eller kristendom. Vi lægger generelt vægt på baggrundsartikler, der sætter udviklinger i globalt perspektiv, ligesom vi også holder et vågent øje med tendenser i Den Tredje Verden.

Send ideer inden for området til udland@k.dk

Kirke & Tro
Kristeligt Dagblad er den eneste danske avis med særlige sider om kirke og tro. Vores kirke- og tro-redaktion beskæftiger sig hver dag med den aktuelle udvikling i folkekirken og alle andre større kirke- og trossamfund, ligesom vi skriver om danskernes forhold til religiøse og etiske spørgsmål generelt.

Send ideer inden for området til kirke@k.dk

Liv & Sjæl
Et kerneområde for Kristeligt Dagblad er de personlige fortællinger om menneskelivets helt grundlæggende aspekter, som ofte beskrives i meget indgående interviews eller baggrundsartikler. Vi skriver om livet, når det gør ondt og om de største glæder og giver perspektiv til aktuelle tendenser.

Send ideer inden for området til livogsjael@k.dk

Familieliv
Vi skriver om de nære relationer, om far, mor og børn, men også om at få et plejehjem i familien, om singleliv og de nære netværk. Vi har en fast lørdagsside, men dækker også den aktuelle familiepolitiske debat i artikler i ugens løb.

Send ideer inden for området til familieliv@k.dk

Seniorliv
I den tredje alder har de fleste forladt arbejdsmarkedet, men har fortsat en aktiv hverdag. På den ugentlige seniorlivsside om tirsdagen kan man i brevkassen få svar om problemer i den tredje alder, ligesom vi journalistisk behandler alt fra glæder og sorger, samliv og ensomhed, til kroppens forandringer og dagligdagens udfordringer.

Send ideer inden for området til seniorliv@k.dk

Etik
Etik er et af avisens vigtigste fokusområder, og det etiske perspektiv indgår dagligt i mange af avisens artikler. Hver fredag sætter vi særlig fokus på etiske dilemmaer på etiksiden. Her foldes aktuelle spørgsmål ud og argumenter for og imod gennemgås. Det kan handle om store principielle spørgsmål som abort og aktiv dødshjælp – og de nære dilemmaer fra hverdagen, hvad enten det vedrører sort arbejde eller alkoholmisbrug.

Send ideer inden for området til livogsjael@k.dk

Debat
Kristeligt Dagblad vil fastholde og udvikle debatten inden for især de kirkelige, etiske og sociale områder. Det sker bl.a. ved at benytte en del faste kommentatorer, men vi tilstræber også at skabe en debatkultur med plads til modsigelser og højt til loftet. Hver lørdag sættes der særligt fokus på den internationale debat med en ekstra tredje debatside i avisen.

Send ideer, læserbreve og kronikker til debat@k.dk

Historie
Hver uge har vi en side om historiske emner. Her skriver avisen om de mange udgivelser inden for området for at trænge dybere ind i den identitetsbærende fortid.

Send ideer inden for området til historie@k.dk

3. verden
Kristeligt Dagblad følger nøje de politiske konflikter, det internationale hjælpearbejde og kirkens rolle i Den tredje Verden. Vi bringer hele ugen nyheder fra verdens fattigste lande og knytter dem jævnligt sammen med baggrundsartikler og ekspertkommentarer.

Send ideer inden for området til udland@k.dk

Kultur
Vi prioriterer det eksistentielle kulturstof og nøjes ikke med at bringe nyt om kulturen, men sætter den i perspektiv til den enkeltes liv. Vi skriver om alle kunstarter, men lægger særlig vægt på bøgernes verden og bringer store interview med de vigtigste forfattere og grundige anmeldelser af tidens litteratur.

Send ideer inden for området til kultur@k.dk

Fredag
Den store fredagsavis indeholder både 3. verdens-stoffet, gudstjenestelisten, ugens TV-tillæg og de spændende eksistenssider, Liv&Sjæl. Her sætter vi fokus på mennesker, tro og livsproblemer gennem interview, tema-artikler og brevkassen Spørg om livet.

Lørdag
Lørdagsavisen byder på Familelivssiden, hvor vi behandler de værdier, vanskeligheder og glæder, som alle mennesker har erfaringer med. Desuden er der også her fast Liv&Sjæl-stof og vores tillæg om Bøger & Kultur.

Du kan klikke dig videre til yderligere information om bladet øverste. Skulle du ønske andet og mere, end hvad du finder der, er du velkommen til at kontakte os på kristeligt-dagblad@k.dk eller tlf. 33 48 05 00.