Åge Dragsted

Menighedsrådsformand og management konsulent

Åge Dragsted er valgt til menighedsrådet for Grenaa Sogn den 17/11-2020. Valgt til formand ved det konstituerende møde den 24/11 2020. Han har gennem et langt arbejdsliv i lederstillinger i erhvervslivet og mere end 30 år som management konsulent arbejdet med virksomhedsudvikling, strategi og organisationsudvikling. Har skrevet bog om bestyrelsesarbejde (Bestyrelsen for Fremtiden med Jens Otto Kjær Hansen, JyllandsPostens Erhvervsforlag 1999) og holdt talrige kurser og seminarer for erhvervsbestyrelser, samt tidligere været medlem af flere bestyrelser. Han er desuden formand for bestyrelsen for Ådalen Retræte, www.aadalenretraete.dk og medlem af styregruppen og forretningsudvalget for Café Grenaa, www.cafegrenaa.dk (socialt værested drevet af KFUM’s Sociale Arbejde).

Født: 16-10-1948

Uddannelse: cand.oecon. (Aarhus Universitet)

Find også Åge Dragsted her: