Allan Bent Graugaard Nielsen

Pastor emer.

Pastor emeritus Allan Bent Graugaard Nielsen, Aalborg, er født på et husmandssted i Stae i Vendsyssel som nummer to af en søskendeflok på seks. Otte år senere flyttede familien til Silkeborg-egnen. Efter studentereksamen fra Th. Langs Gymnasium i 1971 havde han først et kibbutzophold i Israel efterfulgt af et højskoleophold på Luthersk Missions Højskole i Hillerød i foråret 1972. Han blev året efter gift med Bente.

Efter teologisk embedseksamen fra Aarhus Universitet blev han i 1980 ansat som sognepræst i Lønborg og Egvad Sogne i Vestjylland. Som ung præst blev han optaget af spændingsfeltet mellem teologi og psykologi. Det førte blandt andet til flere års studiekredse med interesserede fra menigheden. Som et produkt af studierne udkom han i 1998 med bogen ”Menneske og kristen”. Han har senere udgivet flere bøger inden for det teologiske felt.

I efteråret 1999 blev landsbypræsten kaldet til sognepræst ved Vor Frelsers Kirke i Aalborg. Ligesom årene i Lønborg blev præstetiden i Aalborg en rig tid, men med de udfordringer og anderledes opgaver, der ligger i kirkelivet i en større by.

Allan Graugaard var fra 1983 til 1994 redaktør for Bibellæser-Ringens læseplan ”Bibelnøglen”. Han sad i årene 1990 til 2001 i bestyrelsen for Menighedsfakultetet i Aarhus, de sidste syv år som formand.

I efteråret 2017 valgte Allan Graugaard at gå på pension og flyttede sammen med sin hustru tilbage til skov og sø i barndomsbyen Silkeborg. Fødselaren er stadig aktiv med studier og ved computertasterne. Han afløser ind imellem ved gudstjenester og har også lidt mødevirksomhed rundt omkring.

Allan Graugaard er i årenes løb blevet beriget med tre børn, tre svigerbørn og ni børnebørn. Den runde fødselsdag fejres på dagen med åbent hus og dagen efter med familie og venner.

Født: 15-10-1951

Uddannelse: cand.theol.

Find også Allan Bent Graugaard Nielsen her: