Aminah Tønnsen

Opvokset syd for grænsen. Bosat i Nordafrika 1970-1978. Foredragsholder og forfatter til flere bøger om islam, bl.a. "Islam i europæisk klædedragt. Stof til eftertanke og selvransagelse" (Fremad 1998), "Profetfortællinger fra Koranen" (Forlaget LM 2002) og "Tror muslimer, at jorden er flad? - 100 spørgsmål om islam i det 21. århundrede" (Gyldendal 2006) - foruden flere bøger udgivet på eget forlag, Islamisk Studiebogssamling. Ansvarlig for Islamisk Studiebogssamlings hjemmeside www.islamstudie.dk. Mangeårigt bestyrelsesmedlem i Islamisk-Kristent Studiecenter samt Jødisk-Muslimsk Netværk i Danmark. Gæstelærer ved skoler i hovedstadsområdet i forbindelse med projektet "Din Tro - min tro - og hvad vi sammen tror". Modtog i juni 2011 Dansk Forfatterforenings fredspris, der tildeles forfattere, der i deres forfatterskab arbejder for fred og mellemfolkelig forståelse. Nyoptaget i Kraks Blå Bog 2012-2013.

Find også Aminah Tønnsen her: