Anders Gadegaard, domprovst i Vor Frue Kirke, Koebenhavns Domkirke

Anders Gadegaard

Sognepræst og fhv. domprovst

Anders Borre Gadegaard er per 30. oktober 2022 sognepræst i Stenløse/Veksø sogne.

Gadegaard  er fhv. Domprovst i Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke. I løbet af sit teologiske studie, som indebar et enkelt studieophold i Indien på The United Theological College, virkede han som religionslærer på Ingrid Jespersens Gymnasieskole fra 1974 til 1980 og begyndte sit hverv som sognepræst ved Sions Kirke tre år senere. Han blev sognepræst og senere provst for Vor Frue Provsti og har siden 1998 virket som domprovst over Københavns Stift. 

Han har ved siden af sin stilling som provst været undervisningsassistent på Institut for Systematisk Teologi ved Københavns Universitet og har siden 1990 været gæstelærer på Pastoralseminariet i København samt Præsternes Efteruddannelse. Han har en række tillidshverv bag sig, blandt andet som formand for Danske Kirkers Råd og for Kontaktgruppen i Danmark for muslimske og kristne religiøse ledere samt som Efor for Borch Kollegium. 

Derudover er Anders Borre Gadegaard forfatter til blandt andet "Tro Mod Politik" fra 2019 og "Åh, jeg be'r. Den kristne bøns indhold og formål" fra 2020, foruden en række artikler i Dansk Teologisk Tidsskrift, Kritisk Forum for Praktisk Teologi, Præsteforeningens Blad og Københavns Stiftsårbog. Han er tildelt Dialogprisen 2014, uddelt af den muslimske organisation Dialogforum og Hesbjergfondens Fredspris 2017. Anders Borre Gadegaard er desuden Ridder af Dannebrog af 1. grad.

Født: 23-09-1952

Uddannelse: cand.theol. (Københavns Universitet, 1981)

Profilartikler indlæses...