Adam Garff

Andreas Riis Damgaard

Sognepræst

Andreas Riis Damgaard er sognepræst i Præstevang Kirke i Hillerød Provsti.

Han er født og opvokset i Herning i et Grundtvig-Koldsk efterskolelærerhjem, blev student fra Herning Gymnasium i 2010. I 11 år sang han i Herning Kirkes Drengekor og på Den Jyske Sangskole under Mads Billes direktion og ledelse. I 2011 påbegyndte han teologistudiet på København Universitet og har under studierne engageret sig på Vartov igennem bestyrelsesarbejde i Studenterkredsen og som redaktør på 'Studenterkredsens Tidsskrift'. Under studietiden har han boet på kollegiet Regensen og han har været med til at publicere bogen 'Bag de teglrøde mure' på Gyldendal. Han afsluttede teologistudiet med et speciale om Salmernes bogs reception i Gammeltestamentlig Eksegese. Under studiet læste han på Heythrop College i London, og Universität Heidelberg. Efter endt uddannelse var han Auditeur Libre, fri studerende, ved Collège de France i Paris. Siden 2019 har han arbejdet som præst i Folkekirken med et vikariat i Alsønderup og Tjæreby og nu med fastansættelse i Præstevang Kirke.

Foruden sit virke som præst skriver han anmeldelser, essays og forskningsartikler, han er næstformand og tenor i Graabrødre Kammerkor i Holmens Kirke, samt redaktør på tidsskriftet Søndagslæsning, Danmarks ældste ugeprædikenskrift, der udsendes af Vartov.

Født: 08-09-1991

Uddannelse: cand.theol. (Københavns Universitet)

Find også Andreas Riis Damgaard her: