Angela Guski, Lektor emer., statsautoriseret tolk og translatør

Angela Guski

Lektor emer., statsautoriseret tolk og translatør

Angela Guski har siden 1980’erne haft ansættelser ved forskellige uddannelses- og forskningsinstitutioner, herunder Syddansk Universitet, Handelshøjskole Syd og som censor ved Copenhagen Business School. Desuden som gymnasielærer ved Esbjerg Statsskole og ved Duborg-Skolen i Flensborg. Ved siden af stillingerne som underviser har hun gennem alle årene fungeret som statsautoriseret tolk og translatør. Hun har fungeret som translatør og tolk i tysk og fransk for især offentlige myndigheder såsom politi, domstole og ministerier samt for private virksomheder.

Født: 24-04-1954

Uddannelse: cand.mag. i fransk sprog og kultur (Københavns Universitet, 2022), cand.ling.merc. i tysk og fransk (Odense Universitet og Handelshøjskole i Aarhus, 1987), cand.mag. i dansk og tysk (Odense Universitet, 1981)

Profilartikler indlæses...