Ann-Sofie Bech von Hielmcrone

Kommende generalsekretær i KFUKs Sociale Arbejde

Ann-Sofie Bech von Hielmcrone er fra januar 2022 generalsekretær i KFUKs Sociale Arbejde. Hun er forhenværende kontorchef for Faglig Understøttelse og Kvalitetssikring i Sociale forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune og har tidligere arbejdet som projektleder, sekretariatsleder og stabschef i Københavns Kommune, hvor hun bl.a. har haft ansvar for etableringen af lægeordineret heroin og etableringen af en kvalitetsudviklingsenhed, ligesom hun i en periode har været ansat i Asylafdelingen hos Dansk Røde Kors og har været med til at starte et Safehouse for handlede kvinder.

Uddannelse: cand.jur.

Find også Ann-Sofie Bech von Hielmcrone her: