Anne Birgitte Stürup

Fhv. senioranklager

Anne Birgitte Stürup har været menighedsrådsmedlem i Hellerup Kirke i over 40 år, heraf 17 år som formand. Nu er hun kirkeværge samme sted.

Find også Anne Birgitte Stürup her: