<span>Annie Nyholm</span>

Annie Nyholm

  • Sognepræst (kbf.)
  • exam.art., cand.theol., Københavns Universitet

Annie Nyholm er sognepræst (kbf.) i Ejby Sogn og arbejdsmiljørepræsentant i Køge Provsti.