Asger Gewecke

Stiftskontorchef

Asger Gewecke er amanuensis (juridisk rådgiver) for biskoppen, generel sagsbehandler alle sager, personalechef for stiftets personale, særlige opgaver vedrørende administration samt løn og tillæg for folkekirkens præster.

Født: 08-12-1952

Uddannelse: cand.jur., Københavns Universitet

Find også Asger Gewecke her: