Ask Elklit

Professor

Ask Elklit er psykolog og professor i klinisk psykologi ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet. Udover at være autoriseret psykolog er han specialist og supervisor i både psykoterapi og psykotraumatologi. Han har siden 1985 arbejdet med psykotraumatologi, og han har haft stor betydning for fagets udvikling i Danmark. Gennem artikler og undersøgelser har han skabt opmærksomhed på traumeområdet og forekomsten af PTSD blandt både fag- og lægfolk.

Ask Elklit var med til oprettelsen af den psykologiske specialistuddannelse i psykotraumatologi og har siddet i uddannelsens fagnævn. Han har lavet flere hundreder undersøgelser indenfor traumeområdet, og hans undersøgelser og arbejde har bidraget til udformningen af de smalle, generiske diagnoser for PTSD og kompleks PTSD i WHO’s diagnoseliste ICD-11 fra 2018.

I slutningen af 1990'erne var Ask Eklit med til at oprette det første danske center for voldtægtsofre på Aarhus Kommunehospital og frem til 2015 var han med i styregruppen for centeret og fik gennemført flere studier af voldtægtsofre og belyste de fysiske, psykiske og sociale konsekvenser af voldtægten. 

Op gennem 00’erne stod han i spidsen for at gennemføre epidemiologiske studier af traumeeksponering og forekomsten af PTSD blandt unge i sidste del af folkeskolen. Undersøgelserne foregik i ti forskellige lande og har vist, at traumeeksponeringen lige så høj blandt de unge som hos de voksne. Forekomsten af PTSD og andre traumereaktioner varierer imidlertid meget fra land til land.

Efter at have været ansat på Aarhus Universitet i 36 år, flyttede han i 2009 til Syddansk Universitet og oprettede her et Videnscenter for Psykotraumatologi. Siden 2012 har Ask Elklit været optaget af, hvordan man undersøger traumatiseringsgraden hos mindre børn. 

Ask Elklit har haft flere forskningsophold i udlandet på universiteterne i Tel Aviv, Miami, Tblisi og Gulu. Sidstnævnte sted har han deltaget i et selvmordsforbyggende projekt blandt den lokalbefolkning, som har lidt under Lord Resistance Movement’s hærgen.

Ask Elklit blev i 2013 tildelt Fynske Mediers Forskningspris og i 2019 Dansk Psykologforenings Seniorforskningspris, der blev uddelt for første gang. Han har også været det første danske rådsmedlem i European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS), hvor han var med i to perioder, og præsident for den 15. ESTSS konference, som blev afholdt på SDU I Odense i 2017. Han var med til at starte tidsskriftet, European Journal of Psychotraumatology, som udsprang af ESTSS’ arbejde. Han har en publikationsliste på over 800 arbejder og præsentationer.

Født: 13-08-1947

Uddannelse: cand.psych. (Aarhus Universitet, 1972)

Profilartikler indlæses...