Astrid Korsbæk Madsen

Født 1979, cand.theol. i 2006.

Har skrevet speciale om Martin Luther og Karl Barth.

Producerer dels baggrundsartikler om Bibelen og den vesteuropæiske teologi- og dogmehistorie, dels nyhedsartikler og interviews om moderne kirke- og trosliv.

Profilartikler indlæses...