Benedicte Hammer Præstholm

Teolog og lektor

Benedicte Hammer Præstholm har tidligere arbejdet som sognepræst og valgmenighedspræst, men er i dag ansat som studielektor ved FUV, pastoralseminarieuddannelsen i Aarhus.

Født: 06-01-1978

Uddannelse: cand.theol. og ph.d., Aarhus Universitet

Find også Benedicte Hammer Præstholm her: