Benjamin Christensen

Fagredaktør

Studerer filosofi og klassisk græsk på Aarhus Universitet. Fagredaktør for Kristeligt Dagblads vidensportaler religion.dk, kristendom.dk og pilgrimsvandring.dk fra efteråret 2019 til foråret 2020.

Find også Benjamin Christensen her: