Benneth Østergaard Petersen

Tidl. provst

Tidligere provst Benneth Østergaard Petersen, Middelfart, er født på gården Østergaard i Lyne Sogn. Han var landbrugsmedhjælper 1946-1947 og studerede fra 1952 teologi.

Han blev i 1959 cand.theol. fra Aarhus Universitet og var derefter værnepligtig teolog på Sjællands Odde. Året efter blev han hjælpepræst i Varde Sogn og kom derefter til Hodde-Tistrup Pastorat som sognepræst. Her virkede han frem til 1968, hvor han de næste 10 år var residerende kapellan i Guldager Sogn. Her deltog han i arbejdet med at få bygget en ny kirke og udskilt det senere Sædden Sogn, hvor han var sognepræst indtil 1996. Året efter gik han på pension, men var også fra 1988 til 1996 provst for Skads Provsti.

Benneth Petersen har haft mange tillidsposter. For eksempel sad han fra 1996 i bestyrelsen for støtteforeningen for oprettelse af hospice i Sydvestjylland og fra 2004 i bestyrelsen for Hospice Sydvestjylland. Han har også været medlem af kirkeministeriets arbejdsgruppe vedrørende kirke og medier, af Kirkeligt Samfunds styrelse og medstifter af og første formand for Grundtvig-Akademiet på Vartov.

Han er medforfatter til bogen ”Folkenes Europa” og har skrevet ”Vartov. En lang historie kort fortalt” samt været medudgiver af ”Prædiken under lup”, Ribe Stift. Fra 2008 blev han frivillig på Historisk Samling fra Besættelsestiden i Esbjerg. Efter pensionering forestod han de første år gudstjenester i omegnen og holdt foredrag om Grundtvig. Han deltog i 2001-2002 i et studiearbejde om EU og nationalstaterne. Det resulterede i bogen ”Folkenes Europa”.

Benneth Petersen blev i 1954 gift med Lise, der har arbejdet som lærer i Esbjerg til 1992. Parret har tre tre døtre: Marianne er sognepræst i Rinkenæs ved Flensborg Fjord, Charlotte bor i Middelfart og er studievejleder og mentor på VUC i Kolding, og Annemette er uddannet i England og underviser gymnasieelever i psykologi. Der er med tiden kommet otte børnebørn og seks oldebørn til familien.

Født: 19-10-1931

Find også Benneth Østergaard Petersen her: