Bent Erik Sørensen

Professor emeritus

Professor emeritus Bent Erik Sørensen, Gilleleje, blev i 1960’erne cand.scient. i fysik fra Københavns Universitet og lic.scient. fra Niels Bohr Instituttet, hvor han derefter var ansat i 13 år fra 1967. Derpå fulgte et professorat ved Roskilde Universitetscenter indtil 2008. Han etablerede i 1986 selvstændig konsulentvirksomhed, og har siden 2014 været forlagsdirektør på Secantus Publishing.

Han har været gæsteforsker ved flere udenlandske universiteter og konsulent for blandt andet OECD. Han har udført cirka 20 større projekter for eksempelvis Europakommissionen og Nordisk Afrika Institut. Desuden har han været aktiv på græsrodsniveau i radio og tv-udsendelser i flere lande, holdt foredrag overalt i verden og er hovedforfatter til Det Intergovernmentale Klimapanel IPCC’s Second Assessment fra 1995.

Bent Erik Sørensen har skrevet omtrent 35 videnskabelige bøger og 900 artikler og rapporter. Blandt andet kan nævnes ”Fred og Frihed, ”Blegdamsvej 17 - et essay om fysik og virkelighed” og ”Demography and the extinction of European Neanderthals”. Senest er han i henholdsvis 2015 og 2016 udkommet med ”Folkestyre og fornuft” og ”Music Across Times and Fences”.

Han komponerer tillige klassisk og rytmisk musik, har haft koncertopførelser fra 1988 og udgivet 11 musikalbummer, herunder Fukushima med musikvideo, tilegnet de japanske tsunamiofre fra jordskælvet i 2011. Blandt Bent Erik Sørensens fritidsinteresser er cykling i naturen.

Født: 13-10-1941

Uddannelse: cand.scient. i fysik (Københavns Universitet, 1965)

Find også Bent Erik Sørensen her: