Bent Oluf Damm

Sognepræst

Bent Oluf Damm er sognepræst i Nørre Løgum Sogn, medlem af Indre Missions hovedbestyrelse, Ribe Stifts udvalg for mødet med andre, samt styregruppen for FTC, Esbjerg.

Find også Bent Oluf Damm her: