Bente Holm Viuf

Sogne- og sygehuspræst

Sognepræst Bente Holm Viuf, Tune, blev student fra Rødovre Statsskole i 1969 og i 1981 blev hun cand.mag. Herefter underviste hun to år på en handelshøjskole. I 1983 blev hun sognepræst i Jersie Kirke i Skensved, hvor hun virkede indtil 2002. Derudover var hun konsulent i Samvirkende Menighedsplejer fra 1994 til 1995.

Efter 2002 har Bente Holm Viuf haft flere ansættelser ved kirken: et halvt år var hun konstitueret sognepræst i Udby-Ørslev, derefter i Bårse-Beldringe og i Vordingborg, Lille Heddinge-Havnelev-Højerup, Nørrevang og Antvorskov. I 2005 blev hun sognepræst i Antvorskov og i 2009 sygehuspræst ved Slagelse Sygehus. Hun har siden 2017 virket i Peders-Havrebjerg Pastorat, hvorfra hun går på pension med udgangen af året.

Bente Holm Viuf var initiativtager og frivillig i Stilhedens Katedral – folkekirken på Roskilde Festival i 1999. I 2007 tog hun en master i diakoni og kateketik, og samme år var hun medarbejder ved den skotske kirkes ungdomsarbejde.

Født: 08-12-1950

Uddannelse: cand.mag., Københavns Universitet

Find også Bente Holm Viuf her: