Birgit Urd Andersen

Præst, fysioterapeut og retræteleder

Birgit Urd Andersen er pastor emeritus og fysioterapeut. Hun er barn af missionærer og havde derfor ti år af sin opvækst i Indien. Birgit Urd Andersen har arbejdet som fysioterapeut gennem 30 år, i det danske sundhedssystem, som udsendt gennem Mellemfolkeligt Samvirke til Afrika, og som del af et psykoterapeutisk team for torturoverlevere. Hun blev cand.theol. fra Aarhus Universitet i 2013 og tog tillige retrætelederkurser i Norge. Efter en kortere periode som sognepræst er hun i gang med retræter, hvor hun som sjælesørger kan inddrage det kropslige, i Skovhuset med en praktisk makker, og på Ådalen Retræte i samarbejde med Areopagos og Ådalen Retræte. Birgit er med i Haderslev Stiftsudvalg for Mødet med det Nyspirituelle.

Født: 03-12-1949

Uddannelse: cand.theol., fysioterapi

Find også Birgit Urd Andersen her: