Birgitte Haahr

  • Kbf. sognepræst, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant
  • cand.theol., Københavns Universitet

Birgitte Haahr er kirkebogsførende sognepræst i Flintholm Kirke på Frederiksberg, hun er tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant, samt præsterepræsentant i provstiudvalget og medlem af stiftets arbejdsmiljøudvalg AMU.