Bjarne G. Bagge

Oberst

Oberst Bjarne G. Bagge har blandt andet været chef for Sjællandske Trænregiment 1995-96, chef for Jyske Trænregiment i 1997, chef for det nye samlede Trænregimentet og for Logistisk Støttegruppe 1997-2001.

Født: 16-10-1941

Uddannelse: stud. polit (KU 1962-1964), hærens Officersskole (1064-1967), pilotuddannelse (1972-1973), helikopteruddannelse (1974-1975), stabsuddannelse (Forsvarsakademiet 1979-1980), kaptajn (1972), major (1978), oberstløjtnant (1986), oberst (1995)

Find også Bjarne G. Bagge her: